Παλιό μοντέλο

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 8500 AQUASENSOR COMFORT

Προϊόν Αρ. 1797-20
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 8500 AQUASENSOR COMFORT
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.