Παλιό μοντέλο

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 20000 INOX PREMIUM

Προϊόν Αρ. 1802-20
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 20000 INOX PREMIUM
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.