Εγγύηση

Η GARDENA προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα προϊόντα της για περίοδο 24 μηνών (ισχύει για όλη την Ευρώπη). Η εγγύηση αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας κατά την ημερομηνία αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος. Για όλα τα εργαλεία κήπου combi-system και τα χειροκίνητα εργαλεία κήπου (κλαδευτήρια, κλαδευτήρια μακριών χειρολαβών, ψαλίδια μπορντούρας και ψαλίδια γκαζόν) που έχουν αγοραστεί στην Ευρώπη μετά την 1η Ιουνίου 2005, η περίοδος εγγύησης είναι 25 έτη, με την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για ερασιτεχνική χρήση.

Προϋπόθεση για την εγγύηση είναι να προσκομίζεται η αρχική απόδειξη, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς καθώς και η περιγραφή του ελαττωματικού προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά, ιδιαίτερα σε: λεπίδες, βίδες συγκράτησης των λεπίδων, τουρμπίνες αντλίας, λυχνίες, ιμάντες από φτερωτές, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, φτερωτές, φίλτρα αέρα, μπουζί, καθώς επίσης και τις φθορές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση και από τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Σε περίπτωση επισκευής ή τροποποίησης της κατασκευής που έκανε μόνος του ο καταναλωτής ή εάν χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά και όχι GARDENA, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προιόντος, είμαστε υποχρεωμένοι να επισκευάσουμε το προιόν και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση μας, να το αντικαταστήσουμε.