Tältä sivulta löydät GARDENA-tuotteita koskevat standardit, sertifikaatit, säädökset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Laatu - Ympäristö - Energia

Integroitu laatu-, ympäristö- ja energianhallintamme on sertifioitu voimassa olevien standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 50001 mukaisesti.

Ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa monialainen tiimi mukaan lukien johto. Integroitua hallintajärjestelmäämme optimoidaan ja vahvistetaan jatkuvasti kaikkien toimipaikkojen sisäisten tarkastusten avulla. Sertifikaattien ylläpitämiseksi akkreditoitu elin valvoo standardin vaatimuksia vuosittain ulkopuolisissa tarkastuksissa.
Toimittajia valittaessa kaikki standardien näkökohdat otetaan huomioon ja arvioidaan auditointien avulla.

 

Siirry ISO-sertifikaatteihin

CE-merkintä

GARDENA smart system -järjestelmällä on CE-merkintä. Se tarkoittaa, että tuotteet täyttävät niitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. Jos haluat lisätietoja, voit ladata GARDENA smart system -tuotteiden CE-vaatimustenmukaisuustodistukset sivun alareunasta.

Jos tarvitset muita CE-vaatimustenmukaisuustodistuksia, ota yhteyttä paikalliseen GARDENA-edustajaan.

CE

EU Ecodesign -direktiivi

Valmistajan ilmoitus sähkömoottoreiden ekologisen suunnittelun asetuksesta (EU) 2019/1781.

Lue lisää

Ääni ja tärinä

Alla on yhteenveto kaikkien GARDENA-tuotteiden äänitaso- ja tärinäarvoista.

Euroopan unionin REACH-asetus

REACH (”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EY] N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista”) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 ja jonka porrastetut määräajat ulottuvat vuoteen 2018 asti.

Artikla 33. Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista.

GARDENA kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.    

Reach

Käyttöturvallisuustiedotteet

Täältä voit hakea GARDENA-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita.

Siirry käyttöturvallisuustiedotesivulle

Turvallisuustiedot: Lithium-akut

Lue lisää

Ainesosaluettelot

Siirry ainesosaluetteloon

Voit ladata käyttöösi haluamasi tiedostot

Ääni ja tärinä
No Image Available
Tärinä
EU:n REACH-asetus
No Image Available
REACH-artiklan 33 mukainen vakuutus
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Water Control
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Sensor
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Power
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Bluetooth-kastelunohjain
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Bluetooth-kasteluventtiili 9 V
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Bluetooth-ohjausyksikkö 9 V
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Ruusukäsineet 11540, 11541
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Puutarhakäsineet 11500,11501,11502
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Istutuskäsineet 205, 206, 207, 208
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Istutuskäsineet 201, 202, 203
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Istutuskäsineet 11510, 11511, 11512, 11513
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Pensaskäsineet 216, 218, 11530, 11531
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Työkalukäsineet 11520, 11521, 11522
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
No Image Available
Työkalukäsineet 213, 214, 215