Tältä sivulta löydät GARDENA-tuotteita koskevat standardit, säädökset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

CE-merkintä

GARDENA smart system -järjestelmällä on CE-merkintä. Se tarkoittaa, että tuotteet täyttävät niitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. Jos haluat lisätietoja, voit ladata GARDENA smart system -tuotteiden CE-vaatimustenmukaisuustodistukset sivun alareunasta.

Jos tarvitset muita CE-vaatimustenmukaisuustodistuksia, ota yhteyttä paikalliseen GARDENA-edustajaan.

CE

Ääni ja tärinä

Alla on yhteenveto kaikkien GARDENA-tuotteiden äänitaso- ja tärinäarvoista.

Euroopan unionin REACH-asetus

REACH (”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EY] N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista”) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 ja jonka porrastetut määräajat ulottuvat vuoteen 2018 asti.

Artikla 33. Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista.

GARDENA kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.    

Reach

Käyttöturvallisuustiedotteet

Täältä voit hakea GARDENA-tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita.

Siirry käyttöturvallisuustiedotesivulle

Voit ladata käyttöösi haluamasi tiedostot

Ääni ja tärinä
Tärinä
EU:n REACH-asetus
REACH-artiklan 33 mukainen vakuutus
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
smart system - Gateway
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
smart system - Water Control
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
smart system - Sensor
CE-vaatimustenmukaisuustodistus
smart system - Pressure pump