A GARDENA sprinkler system in a garden

Turvallisuus ja säädökset

Tältä sivulta löydät GARDENA-tuotteita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet, standardit, sertifikaatit, säädökset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Laatu - Ympäristö - Energia

Integroitu laatu-, ympäristö- ja energianhallintamme on sertifioitu voimassa olevien standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 50001 mukaisesti.

Ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa monialainen tiimi mukaan lukien johto. Integroitua hallintajärjestelmäämme optimoidaan ja vahvistetaan jatkuvasti kaikkien toimipaikkojen sisäisten tarkastusten avulla. Sertifikaattien ylläpitämiseksi akkreditoitu elin valvoo standardin vaatimuksia vuosittain ulkopuolisissa tarkastuksissa.
Toimittajia valittaessa kaikki standardien näkökohdat otetaan huomioon ja arvioidaan auditointien avulla.

Euroopan unionin REACH-asetus

REACH (”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus [EY] N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista”) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 ja jonka porrastetut määräajat ulottuvat vuoteen 2018 asti.

Artikla 33. Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista.

GARDENA kertoo seuraavat tiedot aineista, jotka Euroopan kemikaalivirasto on nimennyt REACH-asetuksen liitteeseen XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.    

REACH-asetuksen 33. artiklan mukaiseen ilmoitukseen navigate_next
Perhe puutarhassa

EU Ecodesign -direktiivi

Valmistajan ilmoitus sähkömoottoreiden ekologisen suunnittelun asetuksesta (EU) 2019/1781.

CE logo

CE-merkintä

GARDENA smart system -järjestelmällä on CE-merkintä. Se tarkoittaa, että tuotteet täyttävät niitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset. Jos haluat lisätietoja, voit ladata GARDENA smart system -tuotteiden CE-vaatimustenmukaisuustodistukset sivun alareunasta.

Jos tarvitset muita CE-vaatimustenmukaisuustodistuksia, ota yhteyttä paikalliseen GARDENA-edustajaan.

picture_as_pdf

11500 Puutarhakäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11501 Puutarhakäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11502 Puutarhakäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11510 Istutuskäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11512 Istutuskäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11513 Istutuskäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11520 Työkalukäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11521 Työkalukäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11522 Työkalukäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11530 Pensaskäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

11540 Ruusukäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

201, 202, 203 Istutus- ja hoitokäsine

CE-todistus

picture_as_pdf

213, 214, 215 Työkalukäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Puutarhakäsineet

CE-todistus

picture_as_pdf

Bluetooth - Ohjausyksikkö 9 V

CE-todistus

picture_as_pdf

9058, 9059 Puutarhapumppu Bluetooth

CE-todistus

picture_as_pdf

9067, 9068 Painevesiautomaatti Bluetooth

CE-todistus

picture_as_pdf

19031 smart system Water Control

CE-todistus

picture_as_pdf

18640, 18642, 18645 ja 18647 PowerRoll

CE-todistus

Melu ja tärinä GARDENA

Meluarvot ja tärinä

 

Täältä löydät yhteenvedon EU-direktiivin "Tärinä" (2002/44/EG) mukaisista käsiin kohdistuvista tärinäarvoista sekä ympäristölle haitallisista melupäästöistä EU-direktiivin (2000/14/EG) "Ulkomelu" mukaan. Arvot ilmoitetaan tuotteen yhteydessä. 

folder_zip

Turvallisuustiedot

Li-Ion-akut

folder_zip

Litiumparistojen testin yhteenveto (UN 38.3.5)

Akun käyttökohteet

picture_as_pdf

Litiumparistojen testin yhteenveto (UN 38.3.5)

Robottiruohonleikkurit