GARDENA

Säännöt ja ehdot

GARDENA-tuotteen rekisteröimistä varten perustettavan ja käytettävän asiakastilin käyttöehdot (päivitetty viimeksi: 10.1.2024) 

1. Yleistä 

GARDENA Manufacturing GmbH:n, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Saksa, (jäljempänä "GARDENA" ja "me") määrittämien käyttöehtojen (jäljempänä "käyttöehdot") sovellettava versio on se versio, joka on voimassa sillä hetkellä, kun tehdään sopimus henkilökohtaisen tilin luomisesta ja käyttämisestä osoitteessa www.gardena.com/fi  tuotteen rekisteröimistä varten.  

GARDENA on Husqvarna AB:n (osakeyhtiö) tytäryhtiö. Asiakastilin ja sen kautta tarjottujen palvelujen tarkoituksena on rekisteröidä asiakkaan tuotteet ja saada yleiskuva rekisteröidyistä tuotteista osassa 2 tarkemmin kuvatulla tavalla.  

Ehtoja, jotka poikkeavat näistä käyttäjää koskevista käyttöehdoista tai täydentävät niitä, ei sovelleta. 

2. Asiakastilin luomisen perusedellytykset 

Asiakastilin luominen ja käyttäminen on ilmaista. Asiakastiliä ei ole pakko luoda, mutta se tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen sekä alla kuvattujen sisältöjen ja palveluiden käyttöön. 

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias, jotta voit luoda tilin. 

Asiakastilin kautta voit käyttää erityisesti seuraavia toimintoja: 

   a) Profiiliasetukset (tilin tiedot, salasana-asetukset, uutiskirjeen hallinta, tilin poisto) 

   b) Tuotteiden rekisteröinti 

   c) Rekisteröidyt tuotteet (asiakastilin kautta rekisteröityjen tuotteita tarkastelu takuuaikana) 

Kun luot asiakastilin, hyväksyt, että sinulle luodaan henkilökohtainen tili. Asiakastiliä hallinnoi Husqvarna AB (osakeyhtiö). Asiakastiliä luodessasi sinun on valittava käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana eivät saa olla merkitykseltään herjaavia, loukkaavia, rotua tai etnistä alkuperää loukkaavia, avoimen seksuaalisia, halventavia, immateriaalioikeuksia loukkaavia tai yksityisyydensuojaa rikkovia.  

Asiakastiliä luodessasi sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi, kansallisuutesi ja salasanasi. Tiliä luodessasi sitoudut antamaan vain paikkansa pitäviä (eli muun muassa ajantasaisia) tietoja. Kun olet antanut rekisteröitymistietosi, saat sähköpostitse vahvistusviestin, joka sisältää vahvistuslinkin. Viimeistele rekisteröityminen napsauttamalla vahvistuslinkkiä. Kun olet rekisteröitynyt, saat käyttöösi asiakastilin omilla kirjautumistiedoillasi. Sinulla on oikeus käyttää asiakastiliä näissä käyttöehdoissa määritetyllä tavalla. 

Tilisi on henkilökohtainen, etkä voi siirtää tiliäsi kolmansille osapuolille tai antaa kolmansien osapuolten käyttää asiakastiliäsi. Sinun velvollisuutenasi on suojata kirjautumistietojasi luvattomalta käytöltä. Salasana on vaihdettava säännöllisesti turvallisuussyistä. Jos uskot perustellusti, että jokin kolmas osapuoli on saanut pääsyn asiakastiliisi, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, keskeyttää pääsy asiakastilillesi, jos uskomme perustellusti, että jokin kolmas osapuoli on saanut luvattoman pääsyn asiakastilillesi. 

Jos et ole kirjautunut asiakastilillesi moneen kuukauteen, pidätämme oikeuden lähettää sinulle sähköpostitse muistutusviestin ja kertoa että sinun on asiakastilisi säilyttämiseksi kirjauduttava tilillesi tietyn ajan kuluessa sähköposti-ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos et kirjaudu sisään asiakastillesi tämän ajanjakson aikana, poistamme asiakastilisi käytöstä tai poistamme sen kokonaan ja ilmoitamme sinulle tästä sähköpostitse. Näin ollen myös näiden käyttöehtojen mukainen sopimus tilin käytöstä päättyy. 

3. Henkilötietojen käsittely 

Kun luot asiakastilin, sinua pyydetään antamaan joitakin tietoja itsestäsi. Lue tietosuojailmoituksemme ennen asiakastilin käyttöä. Tietosuojailmoituksemme on saatavissa seuraavasta osoitteesta: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/fi/

4. Lisenssi 

Edellyttäen, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä, GARDENA myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan lisenssin (jäljempänä "lisenssi") asiakastilin ja sen oheispalvelujen käyttämiseen. Lisenssi myönnetään henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu kaupallista käyttöä varten. GARDENA ei myönnä sinulle tai kenellekään muulle henkilölle oikeutta kopioida tai muokata mitään asiakastilin kautta tarjottuja palveluita. Sinä tai kolmas osapuoli ette saa kehittää palveluita tai täydentää, purkaa tai takaisinmallintaa niitä ilman suostumustamme. Kaikenlaiset elektroniset hyökkäykset palveluja vastaan ovat kiellettyjä. Niitä ovat esimerkiksi virusten tai vakoiluohjelmien lähettäminen. Kaikki yritykset toimia näin loukkaavat GARDENAn oikeuksia. Jos loukkaat näitä rajoituksia tai muita tässä osassa 4 esitettyjä rajoituksia, GARDENAlla on poikkeuksellisesti oikeus päättää käyttöehtojen mukainen tilin käyttöä koskeva sopimus (mukaan lukien lisenssin peruuttaminen) ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi saatat saada syytteen tai joutua korvausvastuuseen.  

Lisenssi myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi, ja se päättyy automaattisesti, kun käyttöehtojen mukainen tilin käyttöä koskeva sopimus päättyy, esimerkiksi jäljempänä olevan osan 8 mukaisesti. Sanottu ei vaikuta Saksan tekijänoikeuslain 69e pykälään. 

5. Asiakastilin ja palvelujen käyttö; kolmansien osapuolten oikeudet 

Saat käyttää vain sinulle näiden käyttöehtojen soveltamisalan perusteella tarjottua asiakastiliä ja palveluita. Vakuutat ja sitoudut siihen, ettet käytä palveluja ja niiden sisältöä tavalla, joka 

  1. on valheellista, harhaanjohtavaa, epärehellistä tai epätarkkaa 

  1. edistää laitonta toimintaa tai kannustaa sellaiseen 

  1. on rodullisesti tai etnisesti loukkaavaa ja/tai on jonkin vähemmistön (kuten kansallisuutta tai etnistä ryhmää) vastaista 

  1. loukkaa kunniaa tai on muuten avoimen seksuaalista 

  1. merkitsee hyökkäystä seksuaalista suuntautumista tai uskontoa kohtaan tai on jollakin muulla tavalla syrjivää 

  1. on jotain henkilöä loukkaavaa tai vainoavaa 

  1. on millään tavoin haitallista, loukkaavaa, herjaavaa tai laitonta tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä) 

  1. on muuten ristiriidassa palvelujen käyttötarkoituksen tai näiden käyttöehtojen kanssa. 

Käyttäjänä olet suoraan korvausvelvollinen kolmansille osapuolille heidän oikeuksiensa loukkaamisesta, josta olet vastuussa. Jos kolmannet osapuolet esittävät GARDENAa vastaan perusteltuja vaatimuksia tällaisen loukkauksen vuoksi, sinun on korvattava tämä GARDENAlle menetysten laajuudessa siinä määrin kuin olet menetyksistä vastuussa, ellet pysty osoittamaan, että et ole vastuussa menetykseen johtaneesta loukkauksesta.  

6. Verkkomaksut ja käyttö 

Olet vastuussa siitä, että suojaat verkkoyhteyden, jota tarvitaan asiakastilin kautta käytettävän sisällön ja palvelujen käyttämiseen. Yleisesti ottaen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palvelujen kautta käytät verkkoyhteyttä, veloittavat lisämaksuja esimerkiksi tiedonsiirrosta. Me emme maksa näitä kustannuksia. Lisäksi olet vastuussa palvelujen käsittelyyn ja käyttämiseen vaadittavien laitteistojen tai ohjelmistojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä. 

7. Asiakastilin käytettävyys 

GARDENA pyrkii varmistamaan, että asiakastiliä voidaan käyttää mahdollisimman keskeytyksettä. Teknisistä syistä voit ehkä käyttää asiakastiliäsi vain ajallisten tai sisällöllisten rajoitusten mukaisesti väliaikaisesti tai et lainkaan. Huoltotyöt, päivitykset tai muut häiriöt (erityisesti tekniset ongelmat tai laitteiston tai ohjelmiston virheet) voivat myös vaikuttaa asiakastilin saatavuuteen tai keskeyttää sen käytön. 

Lisäksi pidätämme oikeuden muuttaa, keskeyttää tai tilapäisesti jäädyttää asiakastilin tarjoamisen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos se on lain tai viranomaisen päätöksen mukaan pakollista tai jos toimet ovat välttämättömiä asiakastiliin liittyvien tietotekniikkaan ja tietoturvaan kohdistuvien uhkien torjumiseksi.  

8. GARDENAn vastuu 

Jos GARDENA tarjoaa näiden käyttöehtojen mukaisia maksuttomia palveluja, GARDENA vastaa vain tahallisista rikkomuksista ja törkeästä huolimattomuudesta. Saksan siviililain (BGB) 523 ja 524 pykäliä sovelletaan vastaavasti aineellisiin ja oikeudellisiin virheisiin. 

Lisäksi sovelletaan seuraavaa:  

GARDENA on vastuussa tahallisista väärinkäytöksistä ja törkeästä huolimattomuudesta Saksan tuoteturvallisuuslain (Produkthaftungsgesetz) määräysten mukaisesti, tuottamukseen (tai huolimattomaan toimintaan) perustuvista kuolemantapauksista, henkilö- ja terveysvahingoista, vian petollisesta salaamisesta tai takuun antamisesta lakisääteisten määräysten mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin Saksan televiestintälain (TKG) 70 pykälä (yleisön saatavilla olevien televiestintäpalvelujen tarjoajan vastuu) soveltuu.  

GARDENAn vastuu rajoittuu tyypillisiin, ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, jotka aiheutuvat pelkästään olennaisen sopimusvelvoitteen huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttäminen on sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta välttämätöntä, joiden noudattamista sopimuskumppani voi tavanomaisesti odottaa ja joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen toteutumisen. 

Kaikissa muissa tapauksissa GARDENA on vapautettu vastuusta. Jos GARDENAn vastuu suljetaan pois tai jos sitä rajoitetaan, sama soveltuu myös sen henkilöstön, työntekijöiden, alaisten, edustajien ja sen isännänvastuun alaisten tahojen henkilökohtaiseen vastuuseen. 

9. Käyttöä koskevan sopimuksen päättäminen 

GARDENA voi pyynnöstäsi poistaa asiakastilisi milloin tahansa ja lopettaa sen kautta saatavilla olevan sisällön ja palvelujen tarjoamisen. Poistotoiminto on käytettävissä, kun olet kirjautunut asiakastilillesi. Kun asiakastili poistetaan, käyttäjän ja GARDENAn välinen käyttöehtojen mukainen käyttöä koskeva sopimus päättyy.  

GARDENA voi irtisanoa käyttöehtojen mukaisen käyttöä koskevan sopimuksen neljän viikon ilmoitusajalla. Lisäksi GARDENA pidättää oikeuden irtisanoa käyttöehtojen mukaisen sopimuksen yleisten sopimusehtojen mukaisesti hyvästä syystä ilman erillistä ilmoitusta ja siten lopettaa asiakastilisi sekä sen kautta saatavilla olevan sisällön ja palvelujen tarjoamisen. GARDENA voi toimia näin, jos rikot vakavasti käyttöehtoja tai jos ilmenee muita poikkeuksellisia olosuhteita, jotka ottaen huomioon kaikki tapauksen olosuhteet ja molempien osapuolten intressit saavat aikaan sen, että sopimussuhteen jatkaminen on GARDENAlle kohtuutonta. GARDENAn on annettava ilmoitus sopimuksen päättämisestä kirjallisesti. Muutoin ilmoitusta ei katsota päteväksi. 

GARDENA voi myös välittömästi keskeyttää tilapäisesti asiakastilisi tarjoamisen, jos on syytä uskoa, että olet rikkonut mitä tahansa näiden käyttöehtojen olennaisia säännöksiä. 

Asiakastilin poistaminen ja käyttöehtojen mukaisen käyttöä koskevan sopimuksen päättäminen ei vaikuta rekisteröityjen tuotteiden takuuaikaan. 

10. Muutokset asiakastilin kautta käytettävissä olevaan sisältöön ja palveluihin 

GARDENA kehittää jatkuvasti innovaatioita voidakseen tarjota käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. GARDENA pidättää siksi oikeuden päivittää tai muuttaa asiakastilin kautta saatavilla olevaa sisältöä ja palveluja, jos tällainen päivitys tai muutos i) on tarpeen, jotta GARDENA voi täyttää pakolliset lakisääteiset vaatimukset tai noudattaa tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitovaa määräystä; ii) tarkoittaa ainoastaan mukautumista todettuihin tai nykyisiin teknisiin standardeihin; tai iii) ei ylitä sitä, mikä on tavanomaista liiketoiminnassa ja on kohtuullista sinulle vastaavissa tapauksissa, eli ei poikkea oikeutetusta odotuksestasi jatkaa saatavilla olevan sisällön tai palvelujen käyttöä. Toimintaperiaatteiden tai ominaisuuden muutoksia voivat olla esimerkiksi virheiden korjaukset ja toimintojen parannukset.  

11. Käyttöehtojen muutokset 

GARDENA pidättää oikeuden ehdottaa sinulle muutoksia käyttöehtoihin. GARDENA ehdottaa käyttöehtojen muutoksia kirjallisesti hyvissä ajoin, vähintään 30 päivää ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Seuraavassa virkkeessä esitettyjen ehtojen mukaisesti sinun on ilmoitettava aktiivisesti ehdottamamme muutoksen hyväksymisestä. Kun on kyse i) käyttöehtoihin tehtävistä vähäisistä muutoksista, jotka eivät vaikuta olennaisiin säännöksiin, ja ii) muutoksista, joita edellytetään lain, tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion tai toimivaltaisen viranomaisen sitovan määräyksen muutoksen vuoksi, hyväksyntäsi katsotaan annetuksi, jos et ole ilmoittanut ennen ehdotettua voimaantulopäivää GARDENAlle kirjallisesti hylkääväsi muutokset. Jos et hyväksy ehdottamiamme vähäisiä muutoksia, voit ilmoittaa GARDENAlle voimaantulopäivään mennessä, että hylkäät muutokset. Jos olennaiset muutokset hylätään tai hyväksyntää ei ole annettu tai hylkäys tapahtuu vähäisten muutosten tapauksessa, käyttöehtojen mukainen käyttöä koskeva sopimus pätee edelleen. GARDENAn ilmoitukseen sisältyy tieto suostumuksen vaatimuksesta tai oikeudesta kieltäytyä muutoksen hyväksymisestä. Lisäksi ilmoitus sisältää tiedon siitä, mitä vaikutuksia hyväksynnän antamatta jättämisellä on tai mihin määräaikaan mennessä hylkäyksestä on ilmoitettava.  

12. Sovellettava laki 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan pääasiassa Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä, mutta lisäksi kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä ja 11. huhtikuuta 1980 solmittua YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (kansainvälinen kauppalaki, CISG). Tämä lainvalintaa koskeva määräys ei merkitse, että menetät kuluttajana suojan, joka perustuu säännöksiin, joista ei asuinmaasi lainsäädännön mukaan voida poiketa sopimuksen perusteella.  

13. Käyttöehtojen säännösten erillisyys 

Jos käyttöehtojen yksittäiset säännökset raukeavat tai mitätöityvät kokonaan tai osittain, tämä ei vaikuta muiden säännösten sovellettavuuteen. Niiden säännösten sijaan, jotka eivät sisälly käyttöehtoihin tai ovat mitättömiä, sovelletaan Saksan siviililain (BGB) pykälän 306 kohtaa 2. Kaikilta muilta osin osapuolet korvaavat rauenneet tai mitättömät säännökset voimassa olevilla säännöksillä, jotka vastaavat taloudellisista näkökohdista mahdollisimman hyvin rauenneita tai mitättömiä säännöksiä, jollei sopimusta tulkita ensisijaisesti täydentävästi tai täydentävä tulkinta on mahdollista. 

14. Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää asiakastilisi kautta saatavilla olevasta sisällöstä tai palveluista, ota yhteyttä osoitteeseen: service@gardena.com  

Viimeisin muutos: 10.1.2024