easy lawn preparations
Realise your gardening dreams

Nurmikon ilmaaminen ja hiekan käyttö

Jos nurmikon juuret eivät joillakin alueilla pysty hengittämään kunnolla, alueille ilmestyy kellertäviä alueita. Syynä tähän on se, että multa on tiivistynyt ja mahdollisesti vettynyt. Ongelmaa esiintyy myös nurmikoilla, joita käytetään paljon. Nurmikon erityiset ilmaamistoimet - ilmaaminen ja hiekoittaminen - antavat juurille tilaa hengittää.

Ilmaaminen

Nurmikko kasvaa hyvin, kun maaperä on riittävän hiekkainen. Jos maaperässä ei ole tarpeeksi hiekkaa, esimerkiksi savimaassa, tai jos maaperä on liian tiukkaan painunutta, kuten esimerkiksi uusien talojen puutarhoissa rakennusvaiheessa käytettyjen koneiden aiheuttaman painautumisen vuoksi, auttaa myöhemmin tehtävä maaperän ilmaaminen.

Ilmaaminen tai ilmastaminen tarkoittaa yksinkertaisesti ilman lisäämistä. Nurmikon maaperään tehdään reikiä, jotka täytetään karkealla hiekalla, jotta ne eivät täyty mullalla uudelleen. Pintavesi pääsee valumaan paremmin pois ja kasvien juuret saavat enemmän ilmaa, jolloin nurmikko kasvaa paremmin. Nurmikon voi ilmata esim. talikolla, jos alue on pieni, kuten rivitalon piha tai jos alue on ongelmallinen esim. maaperän savisuuden tai pahan vettymisen vuoksi.

Ilmastus voi tapahtua myös siihen suunnitellun koneen avulla. Esimerkkejä sähkökäyttöisistä ilmaajista näet sivun alareunassa. 

GARDENA talikko

Ilmaaminen tapahtuu siten, että talikko isketään syvälle nurmikkoon riveinä (rivien välinen etäisyys esimerkiksi 10 - 15 senttimetriä). Multa saadaan kuohkeammaksi, kun talikkoa heilutellaan edestakaisin reiässä, ja sen jälkeen tehdyt reiät täytetään karkealla hiekalla. Kotipuutarhojen pienemmille alueille tämän menetelmän käyttäminen on mahdollista pienellä vaivannäöllä. Jos ilmattava alue on suurempi, suosittelemme käyttämään moottorikäyttöistä ilmaajaa tai palkkaamaan puutarhurin, jolla on työhön tarvittavat laitteet. Huomaa, että ilmaaminen on pintamaan käsittelyä. Se ei korjaa maaperän tiivistymistä alemmissa kerroksissa. Tällaisissa tapauksissa vaaditaan perusteellisempaa maan kääntämistä ja nurmikon kylvämistä uudelleen.

Hiekkaa nurmikolle

Hiekoitus

Nurmikon hiekoittaminen, jonka avulla elvytetään nurmikon kuluneita alueita, on  pintakäsittelyä. Hiekoitus parantaa ylimpien kerrosten veden ja hapen läpäisyä. Kauden alussa multa pääsee lämpenemään ja siten nurmikko pääsee kasvamaan paremmin hiekoituksen jälkeen.

Nurmikko hiekoitetaan näin: Poista sammal nurmikolta esimerkiksi ilmaajan avulla. Levitä tämän jälkeen noin 1 cm karkeaa hiekkaa (raekoko 0/2) tasaisesti koko nurmikon pinnalle. Tarvitset siis 100 litraa hiekkaa kymmentä nurmikon neliömetriä kohti, ja 100 neliömetrille tarvitset kuutiometrin hiekkaa.