Siit leiate standardid, eeskirjad ja deklaratsioonid GARDENA toodete kohta.

CE-vastavus GARDENA

GARDENA smart süsteemil on CE-vastavusdeklaratsioon. See tagab toodete vastavuse nende puhul kohaldatavate direktiivide nõuetele. Lisateabe saamiseks laadige jaotisest "Allalaaditavad failid" alla vastava süsteemi toote kohta dokument "CE-vastavusdeklaratsioon".

Kui vajate täiendavaid CE-vastavusdeklaratsioone, võtke ühendus kohaliku kontaktisikuga.

CE

Müra ja vibratsioon

Altpoolt leiate ülevaate kõigi GARDENA toodete müra- ja vibratsiooniväärtuste kohta.

Euroopa Liidu REACH-määrus

REACH ("Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist") on Euroopa Liidu keemiliste ainete õiguslik raamistik, mis jõustus 1. juunil 2007. aastal ning millel on järk-järgulised tähtajad kuni 2018. aastani.

Artikkel 33 Toodetes sisalduvaid aineid käsitleva teabe edastamine.

GARDENA edastab ainete kohta, mille Euroopa Kemikaaliamet on määratlenud REACH-määruse XIV lisa kandidaataainetena (nn kandidaatainete loetelu), kui nende kontsentratsioon toodetes on suurem kui 0,1 kaaluprotsenti, järgmise teabe.    

Reach

Ohutusalased andmelehed

Siit leiate kõik saadaolevad ohustusalased andmelehed GARDENA toodete kohta.

Lehele Ohutusalased andmelehed

Koostisainete andmekaartid

Leia koostisainete andmekaartid

Siit saate alla laadida failid

Müra ja vibratsioon
No Image Available
Vibratsioon
EL-i REACH-määrus
No Image Available
REACH-määruse artikli 33 deklaratsioon
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart gateway seade
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart kastmiskompuuter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart niiskusandur
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - automaatne aiapump
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart toiteadapter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Smart süsteem - smart kastmissüsteemi stardikomplekt
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - kastmiskompuuter
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - niisutusklapp 9V
CE-vastavusdeklaratsioon
No Image Available
Bluetooth - kontrollseade 9V