• Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata
 • Aku lehepuhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata

Puhur PowerJet 18V P4A, ilma aku ja laadijata

Artikli nr 14890-55
€ 104,99
Hind KM-ga
Loe rohkem Loe vähem