Kuidas saab objekte lisada?

Avage objektimenüü ja klõpsake objekti, mille tahate lisada. Selles menüüs on kõik objektid, mida saab kasutada aia kavandamiseks. Objekte on kolme liiki.

MyGarden

Kujuobjektid

Nende objektidega saate paigutada ankrupunktide abil alasid, nt muru ja terrassi.

MyGarden

Pintsliobjektid

Nende objektidega saate joonistada objekte vabakäeliselt, nt hekke, vett, mulda või teeradasid.

MyGarden

Põhiobjektid

Objektid, mida saate oma aeda lisada, kui neid klõpsate ja paigutate need tööalale. Neid objekte saab pöörata ja nende suurust saab muuta.

Kuidas saab kujuobjektidega joonistada?

Klõpsake objektimenüüs mõnda kujuobjekti nuppu, näiteks Betoon. Klõpsake seal, kus tahate ala esimest nurka alustada. Siis klõpsake järgmise nurga kohta. Punktide 1 ja 2 vajel joonistatakse sirgjoon. Niimoodi klõpsates saate ala paika seada. Kui olete lõpetanud, klõpsake rohelist linnukest. Loomulikult saate loodud ala hiljem kohandada punkte tõmmates ja lisades ning samuti kõveraid pindu luua.

MyGarden

Kuidas saab joonistada pintsliobjektidega?

Klõpsake objektimenüüs mõnda pintsliobjekti nuppu, näiteks Hekk. Klõpsake heki alguses ja hoidke nuppu all. Hoides nuppu all, joonistage kuju hiirekursoriga. Objektimenüüs saate valida ka eri pintslisuurused.

MyGarden

Kuidas saab objekte kohandada?

Valimiseks klõpsake joonistatud objektil. Seejärel saate objekti joonistusalal ringi lohistada. Objekti suuruse muutmiseks venitage seda nurkadest. Pange tähele, et mõne objekti suurus muutub proportsionaalselt.

Kuidas saab objekte kustutada?

Objekti kustutamiseks valige see, tehke paremklõps ja valige kustutamiskäsk. Samuti võib objekti kustutamiseks selle valida ning vajutada klaviatuuril tagasilükkeklahvi või kustutusklahvi.

MyGarden

Kuidas saab objekte pöörata?

Valige objekt. Hoidke hiirekursorit mõnes objekti valikunurgas, et ilmuks pööramisikoon. Pange tähele, et seda funktsiooni ei saa kasutada kujuobjektide ja pintsliobjektide puhul.