Tootja standardne garantiipoliitika

Tootja standardne garantiipoliitika

(Viimati uuendatud: 01.06.2022)

 

Lisaks nendes tingimustes sätestatud õigustele kehtivad lõpptarbijale defektide korral ka seadusest tulenevad õigused. Neid õigusi saab kasutada tasuta ja need tingimused ei sea õigustele mingeid piiranguid.

 

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (edaspidi „GARDENA“) annab kõigile uutele GARDENA originaaltoodetele (edaspidi „tooted“) kaheaastase garantii. Kui konkreetsel tootel on pikem garantiiaeg, märgitakse see vastava toote pakendile trükitud ikooniga ja/või veebiaadressil olevas tootekirjelduses www.gardena.com. Garantii kehtib alates edasimüüja käest ostetud toote algsest ostuajast järgmiste tingimuste kohaselt, kui tooteid on kasutatud ainult isiklikuks otstarbeks, s.t neid ei ole kasutatud ärilisel või professionaalsel otstarbel ning toote defekt tekkis tõendatult garantiiperioodil ja ka pretensioon esitatakse selle garantiiperioodi jooksul (edaspidi „garantii“). Ostudokumendi originaalil olev kuupäev on seetõttu mistahes nõuete tarbeks otsustav. Käesolev garantii ei kehti kasutatud kaubana omandatud toodete korral.

   

 2. GARDENA garanteerib lõppkasutajale, et toode on materjali- või tootmisdefektidest vaba, kooskõlas järgmiste tingimustega. Osade ja komponentide tavapärane kulumine ning katkiminek (nagu näiteks V-rihmad, tiivikud, elektripirnid, õhufiltrid, terade kinnitusosad, lõiketerad, turbiinid, hammasrihmad, süüteküünlad), visuaalsed muutused, kuluosad ja kuluained on garantiist välistatud.

   

 3. Garantii alla kuuluvaid teenuseid osutatakse täisfunktsionaalse asendustoote tarnimisega või meile saadetud vigase toote tasuta parandamisega; jätame endale õiguse valida kahe nimetatud variandi vahel. Teenusele kehtivad järgmised eeldused, mis peavad olema täidetud:

  • Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, järgides selle kasutusjuhendis toodud soovitusi.

  • Ei ostja ega kolmas osapool ei ole proovinud toodet iseseisvalt avada ega parandada.

  • Tööks on kasutatud ainult GARDENA originaalvaruosi ja -kuluosi.

  • Ostudokumendi originaali koopia on ära saadetud.

   

 4. Käesolev garantii on piiratud asendamise või parandamisega kooskõlas eelmainitud tingimustega. Asendatud tooted või osad saavad meie omandiks. Garantii ei sisalda õigust esitada meie kui tootja vastu teisi nõudeid, nagu näiteks kahjustuste eest. Sealhulgas ei ole sa õigustatud saama asendustoodet, kui sinu toode remonditakse. Garantiiteenused ei pikenda ega uuenda toote garantiiperioodi.

   

 5. Garantii kehtib kogu maailmas.

  GARDENA vabastatakse garantiikohustuse täitmisest, kui garantii täitmise tagajärjeks oleksid väliskaubanduse õigusaktide riigisiseste või rahvusvaheliste eeskirjade rikkumine või embargod ja/või muud sanktsioonid.

   

 6. Kui esitad garantii ajal nõude, siis saada nõudega seotud toode, ostudokumendi originaali koopia ja rikke kirjeldus järgmisele teeninduse aadressile info@gardena.ee; jälgi, et sul oleksid postikulud kaetud: Husqvarna Eesti OÜ. Valdeku 132. 11216 Tallinn. EESTI. Telefon: +372 66 50 005.

   

 7. Garantiid reguleerib Saksamaa Liitvabariigi seadusandlus, välistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). See kohtualluvuse valik ei tähenda, et sina kui klient jääd ilma kaitsest, mis on sulle antud sätete alusel, millest sinu asukohariigi õiguse kohaselt ei saa lepingu tõttu kõrvale kalduda.