Tootja standardne garantiipoliitika

 Tootja standardne garantiipoliitika
(Viimati uuendatud 04.05.2021)

Lisaks käesolevates tingimustes sätestatud õigustele on lõpptarbijal puuduste korral seadusest tulenevad õigused. Neid õigusi saab kasutada tasuta ja need ei ole käesolevate tingimustega piiratud.

1. GARDENA Manufacturing GmbH (edaspidi viidatud kui „GARDENA“) annab kõigile uutele GARDENA originaaltoodetele (edaspidi viidatud kui „tooted“) kaheaastase garantii alates esialgse ostu ajast edasimüüjalt kooskõlas järgmiste tingimustega, kui tooteid on kasutatud ainult eraviisiliselt, s.t neid ei ole kasutatud äriliselt ega elukutseliselt, ning on tõestatud, et defekt on tekkinud garantiiperioodi jooksul ja nõue on samuti esitatud selle garantiiperioodi jooksul. Ostudokumendi originaalil olev kuupäev (edaspidi viidatud kui „garantii“) on seetõttu mistahes nõuete tarbeks otsustav. Käesolev garantii ei kehti kasutatud kaubana omandatud toodete korral.

2. GARDENA annab laiendatud garantii allpool loetelus esitatud toodetele:
• Kõigil uutel kombisüsteemiga aiatööriistadel, väikestel tööriistadel ja käsilõiketööriistadel (oksakääridel, oksatangidel, hekilõikuritel ja murukääridel), mis on edasimüüja poolt pärast 01.06.2005 uute kaupadena müüdud, on 25-aastane garantii alates ostukuupäevast, eeldusel et tööriistu on kasutatud ainult eraviisiliselt. Ostudokumendi originaalil olev kuupäev on seetõttu mistahes nõuete tarbeks otsustav.
• Valitud GARDENA originaalsüsteemi kaupade puhul, mis osteti edasimüüjalt uutena pärast 01.01.2018 ja mis on pakendil vastavalt märgistatud, on garantiiperioodiks viis aastat alates ostukuupäevast, kui seadmeid on kasutatud üksnes eraviisiliselt, s.t neid ei ole kasutatud äriliselt ega elukutseliselt. Ostudokumendi originaalil olev kuupäev on seetõttu mistahes nõuete tarbeks otsustav.
Laiendatud garantiid on täpsustatud vastavatel müügipakenditel, kasutusjuhendis või GARDENA veebilehel. Kasutatud kaubana ostetud tooted ei ole laiendatud garantii poolt kaetud.

3. GARDENA garanteerib lõppkasutajale, et toode on materjali- või tootmisdefektidest vaba, kooskõlas järgmiste tingimustega. Osade ja komponentide tavapärane kulumine ning katkiminek (nagu näiteks V-rihmad, tiivikud, elektripirnid, õhufiltrid, terade kinnitusosad, lõiketerad, turbiinid, hammasrihmad, süüteküünlad), visuaalsed muutused, kuluosad ja kuluained on laiendatud garantiist välistatud.

4. Garantii alla kuuluvaid teenuseid osutatakse täisfunktsionaalse asendustoote tarnimisega või meile saadetud vigase toote tasuta parandamisega; jätame endale õiguse valida kahe nimetatud variandi vahel. Teenusele kehtivad järgmised eeldused, mis peavad olema täidetud:
• Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt, järgides selle kasutusjuhendis toodud soovitusi.
• Ei ostja ega kolmas osapool ei ole proovinud toodet iseseisvalt avada ega parandada.
• Tööks on kasutatud ainult GARDENA originaalvaruosi ja -kuluosi.
• Ostudokumendi originaali koopia on ära saadetud.

5. Käesolev garantii on piiratud asendamise või parandamisega kooskõlas eelmainitud tingimustega. Asendatud tooted või osad saavad meie omandiks. Garantii ei sisalda õigust esitada meie kui tootja vastu teisi nõudeid, nagu näiteks kahjustuste eest. Sealhulgas ei ole sa õigustatud saama asendustoodet kui sinu toode remonditakse. Garantiiteenused ei pikenda ega uuenda toote garantiiperioodi.

6. Käesolev garantii kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse järgmistes riikides:
EL-i liikmesriigid / EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riigid, Ühendkuningriik, Albaania, Armeenia, Austraalia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanada, Hiina, Gruusia, Hongkong, Iisrael, Jaapan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Malta, Moldova, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Venemaa, Šveits, Serbia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tadžikistan, Türgi, Türkmenistan, Ukraina, Uruguai, USA, Usbekistan.

GARDENA ei anna garantiid toodetele, mis on ostetud või mida kasutatakse teistes riikides. GARDENA vabastatakse garantiikohustuse täitmisest, kui garantii täitmise tagajärjeks oleksid väliskaubanduse õigusaktide riigisiseste või rahvusvaheliste eeskirjade rikkumine või embargod ja/või muud sanktsioonid. Kui esitad garantii ajal nõude, siis saada palun vigane toode, ostudokumendi originaali koopia ja rikke kirjeldus järgmisele teeninduse aadressile info@gardena.ee; palun taga, et sul oleksid postikulud kaetud: Husqvarna Eesti OÜ. Valdeku 132. 11216 Tallinn. EESTI. Telefon: +372 66 50 005.

7. Garantiid reguleerib Saksamaa Liitvabariigi seadusandlus, välistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). Õigusruumi valik ei tähenda, et sina kui tarbija oleksid ilma jäetud kaitsest, mida sulle antakse nende sätetega selle riigi seadusandlusega, millises on sinu alaline elukoht, millest ei saa lepinguga kõrvale kalduda.