Garantii tingimused

Gardena Manufacturing GmbH annab kahe aastase garantii kõigile originaal GARDENA uutele toodetele alates ostukuupäevast eeldusel, et toode on ostetud eratarbimisse. See tootja poolne garantii ei hõlma tooteid, mis on omandatud kasutatuna.

Garantiiperiood võib mõnede toodete puhul olla pikem:
• Kõik uued combisystem aiatööriistad, väikesed tööriistad ja lõiketööriistad (oksakäärid, oksatangid, hekikäärid ja murukäärid), mis on olnud müügis Euroopa kaubandusvõrgus uute toodetena alates 01/06/2005, kehtib 25-aastane garantii alates ostukuupäevast eeldusel, et need on olnud kasutuses vaid eratarbimises.

• Valitud tooted Original GARDENA System sarjast, mis on olnud müügis Euroopa kaubandusvõrgus uute toodetena alates 01/01/2018, kehtib 5-aastane garantii alates ostukuupäevast eeldusel, et need on olnud kasutuses vaid eratarbimises.

Pikendatud garantii tingimused on ära toodud toote müügipakendil, kasutusjuhendis või GARDENA veebilehel.

Garantii hõlmab endas kõiki peamisi toote puudusi, mida saab põhjendada materjali või tootmisel tekkinud vigadena.

Garantii lahendatakse toote parandamisega või vahetatakse ilma lisatasu nõudmata uue toote vastu välja. Meie jätame endale õiguse valida nende valikute vahel. Garantii loetakse kehtivaks kui:

• Toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt nagu on viidatud kasutusjuhendis.
• Ei ole toodet omavoliliselt avatud või remonditud
• Remondiks on kasutatud GARDENA originaalvaruosasid
• Originaalostuarve olemasolu


Kasutamise käigus tekkiv kulumine, eriti lõiketeradel, terakinnitustel, turbiinidel, lampidel, kiilrihmadel ja ajamirihmadel, tiivikutel, õhufiltritel, süüteküünaldel, samuti ebaõige kasutamise tagajärjed, eriti hooldusjuhiste eiramine, visuaalsed muudatused ja kuluosad ei kuulu garantii alla.

Tootja garantii kehtib toodete asendamiseks ja parandamiseks vastavalt eespool nimetatud tingimustele. Tootja garantii ei anna õigust esitada muid nõudeid meie kui tootja vastu, näiteks kahju hüvitamiseks. Tootja garantii ei puuduta muidugi seadusega ettenähtud pretensiooni esitamise nõudeid edasimüüja / jaemüüja vastu.

Tootja garantii kehtib Saksamaa Liitvabariigi õiguse alusel.

Garantii juhtumi korral palun pöörduge toote müüja poole või saatke veakirjeldus koos fotoga defektsest tootest ja oma kontaktid aadressile info@gardena.ee ning teile antakse edasised juhised juhtumi lahendamiseks.

Toote registreerimine

Toote registreerimine