EM-Garten-044-48cm

Gazonspecial – deel 1

Tuinleven
In maart ligt er een speciale gloed over gazons: dit frisse groen aan het einde van de winter kondigt de komst van het voorjaar aan zodra de eerste groene grassprietjes zich eindelijk een weg naar boven banen. Behalve dat het op dit moment een echte blikvanger is, leidt het gras op veel plaatsen ook tot het jaarlijkse dilemma: wat moet ik nu eigenlijk doen om mijn gazon een echte oppepper te geven?

Beluchting

Ja, deze term bestaat echt en we zullen deze graag toelichten voor u! Beluchting heeft te maken met de ventilatie van graswortels. Gazons bevinden zich vaak op grondsoorten die onvoldoende zanderig zijn, waardoor te weinig lucht de wortels bereikt, terwijl deze moeten kunnen ademen. Hierdoor is de grond te compact en stagneert de groei van het gazon. Beluchting – de toevoeging van lucht – kan uitkomst bieden. Er wordt speciale tuingereedschap gebruikt om gaten in het gazon te stansen. Deze gaten worden vervolgens met grof zand opgevuld, zodat ze niet modderig worden. Oppervlaktewater stroomt nu beter weg en de graswortels krijgen meer lucht, waardoor het gazon beter zal groeien. Op kleine gazons bij het huis of in probleemgebieden (bv. waar de grond bijzonder kleiachtig is en/of water blijft staan) kunt u het gras beluchten met een spitvork.
04037-20-L-004-42cm

Mieren

We begrijpen heel goed dat u deze vervelend vindt! Rond het huis zijn ze vooral te vinden in de buurt van betegelde paden of stapstenen in het gazon; midden op het gazon komt u ze minder snel tegen. Ze produceren vooral zandhoopjes en beschadigen in feite niet het gazon zelf. Mieren kunnen worden bestreden met mierenverdelger of – voor kleinere oppervlakken – met bakpoeder dat bij droog weer wordt uitgestrooid. Denk eraan dat grote bosmieren niet mogen worden gedood, omdat de bosmier een beschermde diersoort is. Deze komen voor in gebieden in de buurt van bossen.

Eenvoudiger werken

Als u van plan bent om een gazon aan te leggen, let dan op het zaad dat u gebruikt. Er bestaan nu werkbesparende zaadmengsels die platter en ongeveer eenderde trager groeien. Dit betekent minder maaiwerk voor u en minder afgeknipt gras om te verwijderen.

Bomen

Hierover valt te twisten. Persoonlijk houd ik er niet van om bomen in een gazon te planten, omdat ik me erger aan gevallen bloesems en bladeren en omdat een gazon sneller moet worden opgeruimd dan perken om schade aan het gras te voorkomen. En ik houd er ook niet van om rond bomen te maaien. Waarom zou je nog meer graskanten creëren die onderhoud vragen? Maar als er al bomen in het gras staan, moet u echt een apart boomvak creëren zodat de boomwortels voldoende lucht krijgen. Met name op leemgrond hebben de wortels de neiging om naar de oppervlakte te komen. Bij oudere bomen betekent dit dat de wortels steeds worden geraakt door de grasmaaier. En de schors kan ook heel gemakkelijk geraakt en beschadigd worden als het gras bij de boomstronk omhoog groeit. Het boomvak heeft dus twee functies: het houdt de maaiers en messen op afstand en beschermt de wortels. Dit heeft echter geen effect als u de mulch zo vast aanstampt dat de wortels eronder sowieso niet kunnen ademen! Het is beter om deze los te laten liggen en af en toe te schoffelen.

Bloemengazons

Bepaalde bloemen, zoals ereprijs, witte klaver en madeliefjes weven zichzelf tegen onze zin door onze gazons en worden slechts getolereerd. Tuiniers die echter bewust kiezen voor weidezaden, moeten goed begrijpen dat ze de bruikbaarheid van hun lap grond aanzienlijk beperken. Bloemenweiden mogen niet al te vaak worden betreden. Voor het zaaien kunnen standaard beschikbare zaadmengsels worden gebruikt. Deze combineren diverse gras- en kruidensoorten, waaronder korenbloemen en klaprozen – met een korte bloeitijd – met bloemen die zich op den duur over het gebied kunnen verspreiden en floreren. Het is waar dat bloemengazons minder vaak hoeven te worden gemaaid. Twee keer per jaar is genoeg (een keer in juni en nog een keer in oktober). Wanneer u zo'n gazon echter gaat maaien, is er sprake van veel gras en hebt u eigenlijk een zeis, een motorzeis of een maaimachine met maaibalk nodig, omdat een "normale" kleine grasmaaier de klus niet kan klaren. Sommige tuiniers maaien bloemengazons maar één keer, in september. Ze wachten tot de meeste bloemensoorten volwassen zaden hebben, wat gewoonlijk niet het geval is als er in juni wordt gemaaid.

Kalk

Mensen vergeten vaak om kalk over hun gazons te strooien. Het gras op het gazon groeit namelijk minder goed wanneer de grond te zuur is, wat bijvoorbeeld geldt voor zwenkgras. De ideale pH-waarde voor gazons is licht zuur – tussen 5,5 en 6,5. Zo'n 50-60 gram landbouwkalk per vierkante meter per jaar is genoeg om het kalkniveau op peil te houden. Zandgrond heeft gewoonlijk meer en vaker kalk nodig dan kleigrond, die de kalk beter kan binden. Als u de pH-waarde van uw gazon met behulp van een bodemsonde zelf kunt bepalen, voeg dan 60 gram kalk per vierkante meter toe om de pH-waarde met 0,5 te verhogen. Voorbeeld: u meet een pH-waarde van 4 en wilt deze verhogen naar 6. U hebt dan 4 x 60 gram kalk per vierkante meter nodig, oftewel zo'n 240 gram. Een zak van 25 kg is dus genoeg voor ruim 100 vierkante meter gazon.
EM-Rasenpflege-028-30cm-old.eps

Composteren

Wanneer u afgeknipte planten op de composthoop gooit, gaat deze vaak stinken. Dit gebeurt wanneer u de afgeknipte planten in dikke lagen op de compost plaatst. Om stank te voorkomen, moet u werken met dunne lagen gemaaid gras van niet meer dan ongeveer 10 cm dik. Wissel deze af met lagen zeer droge compostplanten (bv. droge stengels die in het najaar zijn gesnoeid of dunne takken van de bomen). Hierdoor worden droge, koolstofrijke compostplanten vermengd met vochtige, stikstofrijke exemplaren, wat zorgt voor optimale verrottingsconditities. Dit geldt met name als de compostmaterialen – zoals hier getoond – goed kunnen ventileren in lagen. Anaërobe condities zijn niet aanwezig, en dat betekent geen smerige gassen en geen stank.

Mulchmaaiers

Ja, ze maken het maaien van gazons gemakkelijk, omdat ze in het ideale geval de grasresten zo klein snijden dat ze tussen de stengels op de grond vallen en daar kunnen afsterven, en het gras zo voorzien van voedingsstoffen. Maar u moet beseffen dat hiervoor echt een goede gazonbasis en gezond, goed gevoed gras nodig is. Het werkt niet zo goed op probleemgrond (te compact of te nat). In dergelijke gevallen blijven de grasresten te lang als laag tussen de grassprieten liggen, waardoor de mest niet kan doorstromen, de stengels niet voldoende licht krijgen en de groei van mos wordt bevorderd. Dus: gebruik uw mulchmaaier, maar gebruik minstens één keer – en zo nodig vaker – een verticuteermachine

Nieuw zaad zaaien

Stel het zaaien van nieuw zaad uit totdat de bodemtemperatuur ongeveer 14 graden heeft bereikt. Het zaad zal dan sneller ontkiemen en de jonge planten zullen sneller groeien. Afhankelijk van het gebruikte zaad is ongeveer 30 tot 40 gram per vierkante meter voldoende. Als u niet zo ervaren bent met het uitstrooien van mest en niet op uw intuïtie kunt vertrouwen om gelijkmatig te strooien, kunt u beter een meststrooier gebruiken. Hierop zit ook een instelmogelijkheid voor gelijkmatig zaaien. Vergeet niet om de zaden vervolgens ook in te rollen! Als u de zaden in de twee weken voorafgaand aan het ontkiemen wilt of moet besproeien vanwege erg droog weer, moet u dit heel voorzichtig doen om te voorkomen dat u het zaad wegspoelt – dit vereist een vaardige hand, met name op glooiingen. Mensen vragen vaak wat het beste moment is voor de eerste maaibeurt: wacht drie of vier weken en maai dan alleen als het gazon helemaal groen begint te worden, wanneer de stengels ongeveer acht centimeter lang zijn. Maai het nu op zo'n vijf centimeter. Wanneer het gras voor de derde of vierde keer wordt gemaaid en dikker is, kunt u geleidelijk aan op drie centimeter maaien.

Nieuw zaad zaaien

Stel het zaaien van nieuw zaad uit totdat de bodemtemperatuur ongeveer 14 graden heeft bereikt. Het zaad zal dan sneller ontkiemen en de jonge planten zullen sneller groeien. Afhankelijk van het gebruikte zaad is ongeveer 30 tot 40 gram per vierkante meter voldoende. Als u niet zo ervaren bent met het uitstrooien van mest en niet op uw intuïtie kunt vertrouwen om gelijkmatig te strooien, kunt u beter een meststrooier gebruiken. Hierop zit ook een instelmogelijkheid voor gelijkmatig zaaien. Vergeet niet om de zaden vervolgens ook in te rollen! Als u de zaden in de twee weken voorafgaand aan het ontkiemen wilt of moet besproeien vanwege erg droog weer, moet u dit heel voorzichtig doen om te voorkomen dat u het zaad wegspoelt – dit vereist een vaardige hand, met name op glooiingen. Mensen vragen vaak wat het beste moment is voor de eerste maaibeurt: wacht drie of vier weken en maai dan alleen als het gazon helemaal groen begint te worden, wanneer de stengels ongeveer acht centimeter lang zijn. Maai het nu op zo'n vijf centimeter. Wanneer het gras voor de derde of vierde keer wordt gemaaid en dikker is, kunt u geleidelijk aan op drie centimeter maaien.