bahçe hedefleri

Garanti

GARDENA üretici garantisi koşulları

(Son güncelleme 31.01.2023)

 

Bu koşullarda belirlenen haklara ek olarak son müşteri, kusur durumunda yasal haklara da sahiptir. Bu haklar ücretsiz olarak kullanılabilir ve bu koşullar tarafından kısıtlanmaz.

 

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (bundan böyle "GARDENA" olarak anılacaktır) tüm Original GARDENA ürünleri (bundan böyle "Ürünler" olarak anılacaktır) için garanti sunar. Her bir Ürünün garanti süresi, ürünün ambalajına basılı olan veya www.gardena.comadresindeki çevrimiçi ürün açıklamasında bulunan bir simgeyle belirtilir. Garanti şu koşullara uygun olarak, bayiden ilk satın alındığı andan itibaren geçerlidir; Ürünler sadece şahsi uygulamalarda kullanılmışsa (ticari veya profesyonel amaçlı kullanılmamışsa) ve arızanın garanti süresi içinde meydana geldiği ve talebin bu garanti süresi (bundan böyle "Garanti" olarak anılacaktır) içinde yapıldığı da kanıtlanırsa. Bu nedenle tüm talepler için orijinal satın alma kanıtındaki tarih çok önemlidir. Bu garanti, ikinci el alınan ürünler için geçerli değildir.

 

 1. GARDENA aşağıdaki koşullara uygun olarak son müşteriye, üründe malzeme veya işleme hatası olmadığını garanti eder. Parçalarda ve bileşenlerdeki (ör. V kayışları, pervaneler, ampuller, hava filtreleri, bıçak sabitleme parçaları, bıçaklar, türbinler, dişli kayışlar, bujiler) normal aşınma ve yıpranma, görsel değişiklikler, aşınma parçaları ve sarf malzemeleri (örn. piller) garantinin kapsamı dışındadır.

 

 1. Garanti kapsamındaki hizmetler, tamamen işlevsel bir ikame ürün sağlanarak veya bize gönderilen hatalı ürünün ücretsiz olarak onarılmasıyla sunulur. Bu iki seçenek arasında tercih yapma hakkını saklı tutarız. Bu hizmet, aşağıdaki hükümlerin yerine getirilmesine tabidir:

 

  1. Ürün, kullanma kılavuzundaki öneriler uyarınca hedeflenen amaç için kullanılmış olmalıdır.
  2. Satın alan kişi veya bir üçüncü taraf, ürünü açmayı ya da onarmayı denememiş olmalıdır.
  3. Çalıştırmak için sadece Original GARDENA yedek parçaları ve aşınma parçaları kullanılmış olmalıdır.
  4. Orijinal satın alma belgesinin kopyası gönderilmiş olmalıdır.
  5. Ürün kayıt e-postasının ve garanti onay e-postasının kopyaları gönderilmiş olmalıdır.

 

 1. Bu garanti, yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak değiştirme veya onarım ile sınırlıdır. Değiştirilen ürünler veya parçalar bizim mülkiyetimiz haline gelir. Garanti, bir üretici olarak bize karşı başka taleplerde (ör. tazminat talebi) bulunma hakkı teşkil etmez. Bilhassa ürününüz onarılırken ikame ürün alma talebinde bulunamazsınız. Garanti hizmetleri, ürünün garanti süresini uzatmaz veya yenilemez.

 

 

 1. Bu garanti dünya çapında geçerlidir.

Garantinin yerine getirilmesi; dış ticaret mevzuatının ulusal veya uluslararası düzenlemelerin ya da ambargoların ve/veya diğer yaptırımların ihlaline neden oluyorsa GARDENA, garanti yükümlülüğünden çıkarılır.

 

 1. Garanti kapsamında bir talepte bulunuyorsanız lütfen aşağıda listelenen ikamet ettiğiniz ülkedeki hizmet adresine yönelik posta ücretini ödeyerek şunları gönderin: etkilenen ürün, orijinal satın alma belgesinin bir kopyası, ürün kaydı ve garanti onayı e-postaları ve arızanın açıklaması.

 

 1. Garanti, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hariç olmak üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu yargı yetkisi seçimi, bir tüketici olarak sizin, mutat olarak ikamet ettiğiniz Devletin yasaları uyarınca, anlaşma ile ihlal edilemeyen hükümlerin size sağladığı korumadan mahrum kalacağınız anlamına gelmez.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

ALMANYA

servis adresleri

picture_as_pdf