Yaşlı bir gül ağacını yeniden ekebilir miyim?

Garden Experts
Uzun ve kalın kökleri olan yaşlı gül ağaçlarını söktüm. Yeniden diksem yaşarlar mı?

Cevap:

Kural olarak 12 yaşından büyük gül ağaçları yeniden dikilmeye değer bulunmamaktadır. Gül ağacı yaşlandıkça yeniden dikim işlemini atlatma şansı düşer. Tarif ettiğiniz gibi güller toprağın derinine kök salan güçlü köklü bitkilerdir. Bu yüzden onları sökerken köklerini tam olarak çıkartmak özellikle de kalın köklerin ucundaki önemli ince kökleri zarar vermeden sökmek oldukça zordur. Bu ince kökler bitkinin topraktan besin alabilmesi için çok gereklidir. Söktüğünüz gülleri gevşek ve gübre yerine az miktarda kireçle beraber gevşek ve nemli toprağa yerleştirin. Gül ağacının gövdesini de 6-8 hafta boyunca toprakla örtülü bırakın. Şanslıysanız gülünüz yeni yerine sevecek ve yeniden büyüyecektir.