Çitlerin ve odunsu bitkilerin budanması

Garden Life
Odunsu bitkilerin kesilmesi bahçe mevsiminin başlamasıyla birlikte yapılması gereken ilk işlerden birisidir. Çitler, çalılar veya ağaçlar; doğru kesim yeni sürgünler için son derece önemlidir.

Çitleri ve odunsu bitkileri budarken lütfen bölgeye özgü dinlenme dönemlerine riayet ediniz.

Dinlenme dönemleri bitkiler için olduğundan ziyade içlerinde bulunan kuş yuvalarını korumak içindir. Dolayısıyla, yuva yapma mevsiminde çitlerin, çalıların budanması kuşların üreme alanlarının kolayca bozulmasına yol açabileceği için çitler ve ağaçsı bitkiler bu dönemlerde temizlenmemeli veya kesilmemelidir.

Profesyonel budama

Odunsu bitkileri keserken aşağıda belirtilenleri birbirinden ayırt etmeliyiz:

• Gövdenin budanması
• Seçici budama
• Şekillendirme ve bakım budaması

1. Gövdenin budanması

Burada ağaçsı bitkiler yer seviyesinin yaklaşık 20 cm üzerinde el genişliğinde kesilir, bu işlemden sonra bitkiler yeniden filizlenir. Ancak, yaban hayatını korumak için çalılar, çitler uzunluklarının 1/3’ünden daha fazla kesilmemelidir, aksi takdirde burada yaşayan sakinler evlerini aniden kaybedecekleri için zarar görürler.

2. Seçici budama

Mürver ağacı, yaban gülü, fındık veya kartopu çiçeği gibi, toprakta büyüyen yeni sürgünler yardımıyla kendini yenileyen bitkiler inceltilir. Burada, kalın birbirine çok yakın büyüyen eski dallar kesilir böylelikle daha ince ve genç dalların büyüyebilmesi için daha fazla yer açılır.

Örneğin, alıç/ beyaz diken, kara çalı, kızılcık veya kızılağaç gibi toprak kökenli filizler oluşturmayan diğer bitki türleri ve aynı zamanda ağaçlar (üvez ağacı gibi) birbirine çok yakın olan dalları kesilerek ve geri kalan dalları da uygun uzunlukta budanarak inceltilir.

Bitkilerin çekici görünümlerini korumak için, ağaçsı bitkileri keserken inceltilmelerini ve boyutlarının uygun hale getirilmesini ancak doğal büyüme şekillerinin bozulmamasını sağlayın.

3. Şekillendirme ve bakım budaması

Burada, çitlerin ve münferit çalıların (örneğin, küresel şimşirler) şekillerini korumak için yalnızca geçen bahçecilik döneminden buyana yeni büyüyen sürgünler nazikçe kesilir.

Kestiklerimi nereye koymalıyım?

Kesilenler kıyılabilir ve az bir miktarı kademeli olarak organik gübreye ilave edilebilir veya ince kıyılmış malzeme bahçe tarhlarında malç örtüsü olarak kullanılabilir. Küçük miktardaki kesilenleri ince kıyarak organik atıklarınıza koyabilirsiniz. Daha büyük miktarda olanların organik atık toplama noktalarına götürülmesi daha uygun olur. Çevre bilincine sahip olan vatandaşlar kesilenlerden ekolojik değeri olan çalı çırpı yığınları oluşturarak bunlardan örneğin, kirpilere ve kuşlara yuva sağlayabilirler.

İpucu: Ağaçsı bitkilerden kesilenleri kullanarak kuru ağaç çitleri ( “Benjes çiti” olarak da adlandırılır) oluşturun: kesilenleri sıra halinde birbirinin üzerine istifleyin. Zaman içinde çok sayıda farklı küçük hayvan bu çitte yaşamaya başlayacak ve korunağa hayat vermeye devam edecek olan otsul bitkiler ve odunsu bitkiler için korunak sağlayacaktır.