Politica de protecție a mediului

Ca parte a grupului Husqvarna, toate stațiile de producție GARDENA acordă o importanță deosebită protecției mediului. Suntem conştienţi că viitorul diferitelor plante nu poate fi asigurat pe termen lung doar prin profit şi dezvoltare, ci şi prin asumarea de responsabilităţi sociale. Aşadar, oferim o importanţă deosebită siguranţei mediului în staţiile noastre de producţie. Protecţia integrată şi durabilă a mediului presupune ca noi să îndeplinim cerinţele legale, dar să includem şi aspectele legate de mediu în procesele operaţionale şi să îmbunătăţim continuu măsurile de protecţie a mediului în staţiile noastre, la toate nivelurile.

Angajaţii noştri sunt elementele de bază ale sistemului funcţional de management al mediului. Aşadar, sunt implicaţi activ, informaţi şi instruiţi. În acţiunile şi deciziile noastre zilnice, încercăm să îmbinăm aspectele economice cu protecţia mediului, când este posibil şi rezonabil. Scopul nostru este să evităm orice impact inutil asupra mediului, prin concentrarea asupra protecţiei preventive a mediului.

Principiile noastre

 • Utilizăm eficient toate resursele necesare și ne ghidăm după ideea de economie bazată pe reciclare.
 • Emisiile, deșeurile și materialele periculoase sunt evitate sau reduse pe cât posibil.
 • Riscurile și potențialele pericole sunt înregistrate regulat, evaluate și, pe cât posibil, evitate. Planurile de urgență ajută la limitarea pagubelor în situații de urgență.
 • Prin impunerea măsurilor legate de mediu, ne monitorizăm impactul major asupra mediului, făcând transparentă orice potențială îmbunătățire.
 • Menținem publicul, administrația și partenerii de contact informați în legătură cu politica noastră de protecție a mediului. Acest tip de management, împreună cu alte companii, susţine schimbul de idei şi experienţă.

Măsuri de protecţie a mediului

Măsurile specifice de îmbunătăţire continuă a protecţiei mediului sunt:

 • Măsuri de conservare a energiei precum înlocuirea dispozitivelor care irosesc energia, utilizarea de computere şi monitoare cu consum mic de energie sau iluminarea optimizată în producţie şi administraţie.
 • Reducerea transporturilor şi totodată reducerea emisiilor de CO2 printr-o serie de măsuri, cum ar fi optimizarea spaţiilor de încărcare a camioanelor.
 • Sortarea corespunzătoare a deşeurilor care depăşesc măsurile legale.
 • Folosirea de ambalaje reutilizabile pentru transporturile în cadrul staţiei, de exemplu, utilizarea de cutii de plastic rezistente pentru transportul în staţie. În acest fel, se economisesc mai multe tone de carton şi plastic.
 • Lacurile care conţin solvenţi au fost înlocuite cu cele pe bază de apă în fabrica Niederstotzingen. Prin această măsură, limitele impuse de directiva VOC sunt reduse cu aproximativ 50%, în acest fel economisindu-se 10 tone de solvenţi pe an.

FSC®

Prin eticheta FSC pentru produsele din lemn, grupul Husqvarna îşi manifestă interesul pentru activităţi durabile, şi în mod special pentru managementul durabil al pădurii, asigurând îndeplinirea nevoilor economice şi sociale ale generaţiilor actuale şi viitoare. Produsele în curs de testare sunt mânerele de lemn combisystem şi foarfecele clasice pentru gard viu de la GARDENA.

Eticheta FSC poate fi folosită doar împreună cu un certificat valid. Aşadar, pe lângă GARDENA Manufacturing GmbH şi alte companii ale grupului Husqvarna au fost certificate. Implementarea sistemului FSC a fost un pas important pentru concepţia Husqvarna şi GARDENA în drumul spre managementul durabil.

FSC este Consiliul de Administrare a Pădurilor. A fost înființat ca organizație non-profit după summitul ecologic de dezvoltare durabilă de la Rio de Janeiro din 1992. Pe lângă introducerea certificatului FSC, cea mai importantă sarcină a organizației este stabilirea standardelor. În plus, deţinătorilor de certificate li s-au impus 10 principii, pe criteriul următor:

 • Interdicția privind transformarea pădurilor și a oricăror habitate naturale
 • Interdicția privind utilizarea substanțelor chimice cu grad înalt de periculozitate
 • Protejarea drepturilor populațiilor native și ale lucrătorilor internaționali
 • Respectarea legislației în vigoare și a contractelor internaționale

Respectarea principiilor menționate mai sus este implicită pentru companiile de vânzări Husqvarna implicate.

FSC Logo