A GARDENA sprinkler system in a garden

Siguranță și reglementări

Vă rugăm să găsiți aici fișele cu date de securitate, standardele, certificatele, reglementările și declarațiile pentru produsele GARDENA

Calitate - Mediu - Energie

Managementul nostru integrat de calitate, mediu și energie este în conformitate cu edițiile în vigoare ale standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 certificate.
Întreținerea și dezvoltarea sunt efectuate de o echipă interdisciplinară cu participarea managementului. Sistemul nostru de management integrat este optimizat și confirmat continuu prin audituri interne ale tuturor locațiilor.
Pentru a ne menține certificatele, cerințele standardului sunt monitorizate anual în audituri externe de către un organism acreditat.
La selectarea furnizorilor noștri, toate aspectele standardelor sunt luate în considerare și evaluate în consecință în audituri.

Regulamentul REACH al Uniunii Europene

REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice”) este un cadru de reglementare a substanțelor chimice în Uniunea Europeană care a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007, cu termene limită intermediare până în 2018.

Articolul 33. Comunicarea de informații privind substanțele din produse.

GARDENA vă transmite următoarele informații despre substanțele identificate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice drept candidate pentru Anexa XIV din REACH (așa-numita Listă a substanțelor candidate), într-o concentrație de peste 0,1 % procent masic în produse.    

La declarația prevăzută la articolul 33 din Regulamentul REACH navigate_next
Un tată și cele două fiice ale sale grădinăresc împreună

Directiva UE privind proiectarea ecologică

Declarația producătorului privind Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru motoarele electrice (UE) 2019/1781.

CE logo

Conformitate CE GARDENA

Sistemul smartSystem GARDENA deține o declarație de conformitate CE. Aceasta asigură că produsele îndeplinesc cerințele directivelor care li se aplică. Pentru a citi mai multe despre acest subiect, descărcați documentul „Declarație de conformitate CE” pentru fiecare produs smartSystem GARDENA din secțiunea „Descărcare”.

Dacă aveți nevoie de alte declarații de conformitate CE, întrebați persoana locală de contact.

picture_as_pdf

Bluetooth - Electrovalvă 9V

Declarația CE

picture_as_pdf

11520 Unealtă și mănușă din lemn

Declarația CE

picture_as_pdf

11521 Unealte din lemn și mănuși

Declarația CE

picture_as_pdf

11500 Mănușă de grădină și întreținere

Declarația CE

picture_as_pdf

11501 Mănușă de grădină și întreținere

Declarația CE

picture_as_pdf

11502 Mănușă de grădină și întreținere

Declarația CE

picture_as_pdf

11510 Mănuși de plantare și sol

Declarația CE

picture_as_pdf

11512 Mănuși de plantare și sol

Declarația CE

picture_as_pdf

11513 Mănuși de plantare și sol

Declarația CE

picture_as_pdf

11522 Unealtă și mănușă din lemn

Declarația CE

picture_as_pdf

11530 Mănușă pentru îngrijirea arbustilor

Declarația CE

picture_as_pdf

11540 Mănușă de tăiere și trandafiri

Declarația CE

picture_as_pdf

201, 202, 203 Mănuși de plantare și întreținere

Declarația CE

picture_as_pdf

213, 214, 215 Mănușă de unelte

Declarația CE

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Mănuși de grădinărit și sol

Declarația CE

picture_as_pdf

9058, 9059 Pompe de gradina bluetooth

Declarația CE

picture_as_pdf

9067, 9068 Rezervoare de presiune bluetooth

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Gateway 19000

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Programator 19031

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Gateway 19005

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Senzor 19040

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Senzor 19030

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Pompă de presiune

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Priză

Declarația CE

picture_as_pdf

smart system - Controlul irigării 19032

Declarația CE

O tânără femeie ascultând muzică între plantele ei de interior

Acustică și vibrații

Aici veți găsi un rezumat al valorilor vibrațiilor în conformitate cu directiva UE "Vibrații" (2002/44 / EG) pentru vibrațiile mână-braț, precum și emisiile de zgomot dăunătoare mediului în conformitate cu directiva UE "Zgomotul exterior" (2000/14 / EG). Valorile pot fi găsite împreună cu produsul.

folder_zip

Informații privind siguranța

Baterii Li-Ion

folder_zip

Rezumatul testului pentru bateriile cu litiu (ONU 38.3.5)

Aplicații pentru baterii

picture_as_pdf

Rezumatul testului pentru bateriile cu litiu (ONU 38.3.5)

Mașini robotizate de tuns iarba