Găsiți aici standarde, reglementări și declarații pentru produsele GARDENA.

Conformitate CE GARDENA

Sistemul smartSystem GARDENA deține o declarație de conformitate CE. Aceasta asigură că produsele îndeplinesc cerințele directivelor care li se aplică. Pentru a citi mai multe despre acest subiect, descărcați documentul „Declarație de conformitate CE” pentru fiecare produs smartSystem GARDENA din secțiunea „Descărcare”.

Dacă aveți nevoie de alte declarații de conformitate CE, întrebați persoana locală de contact.

CE

Acustică și vibrații

Găsiți mai jos o prezentare generală a valorilor acustice și de vibrații pentru toate produsele GARDENA.

Regulamentul REACH al Uniunii Europene

REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice”) este un cadru de reglementare a substanțelor chimice în Uniunea Europeană care a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007, cu termene limită intermediare până în 2018.

Articolul 33. Comunicarea de informații privind substanțele din produse.

GARDENA vă transmite următoarele informații despre substanțele identificate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice drept candidate pentru Anexa XIV din REACH (așa-numita Listă a substanțelor candidate), într-o concentrație de peste 0,1 % procent masic în produse.    

Reach

Fișe cu date despre siguranță

Găsiți aici toate fișele de date despre siguranță pentru produsele GARDENA.

La fișele cu date despre siguranță

Fișe de securitate

Vezi Fișe de securitate

De aici puteți descărca fișierele

Acustică și vibrații
No Image Available
Vibrații
Regulamentul REACH UE
No Image Available
Articolul 33 din REACH - Declarație
Declarație CE
No Image Available
smartSystem - Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Declarație CE
No Image Available
smartSystem - Controlul apei
Declarație CE
No Image Available
smartSystem - Senzor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V