Standaard garantiebeleid van de fabrikant

(Laatst bijgewerkt op 04-05-2021)

Naast de in deze voorwaarden genoemde rechten heeft de eindklant bij gebreken recht op wettelijke rechten. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgevoerd en worden niet beperkt door deze voorwaarden.

 1. GARDENA Manufacturing GmbH (hierna "GARDENA" genoemd) verleent voor alle nieuwe Original GARDENA-producten (hierna "producten" genoemd) een garantie van twee jaar vanaf het moment van de oorspronkelijke aankoop bij de dealer in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden, voor zover de producten uitsluitend in privéverband zijn gebruikt, d.w.z. ze zijn niet commercieel of professioneel gebruikt, als bewezen is dat het defect zich tijdens de garantieperiode heeft voorgedaan en als de claim binnen deze garantieperiode wordt ingediend. De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs (hierna "garantie" genoemd) is daarom cruciaal voor alle claims. Deze garantie is niet van toepassing op producten die tweedehands zijn aangeschaft.

   

 2. GARDENA biedt een uitgebreide garantie op de onderstaande producten:

  • Alle nieuwe combisystem-tuingereedschappen, kleine gereedschappen en handmatige snijgereedschappen (snoeischaren, takkenscharen, heggenscharen en grasscharen) die door een dealer na 01-06-2005 nieuw zijn verkocht, hebben een garantie van 25 jaar vanaf de aankoopdatum als de gereedschappen uitsluitend in privéverband zijn gebruikt. De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs is daarom cruciaal voor alle claims.

  • Voor geselecteerde onderdelen van het Original GARDENA System die na 01-01-2018 nieuw bij een dealer zijn gekocht en waar dit staat aangeduid op de verpakking, bedraagt de garantieperiode vijf jaar vanaf de aankoopdatum als de artikelen uitsluitend in privéverband zijn gebruikt, d.w.z. ze zijn niet commercieel of professioneel gebruikt. De datum op het oorspronkelijke aankoopbewijs is daarom cruciaal voor alle claims.

  Uitgebreide garanties staan vermeld op de bijbehorende verkoopverpakking, in de bedieningshandleiding of op de website van GARDENA. Producten die tweedehands zijn aangeschaft, vallen niet onder een uitgebreide garantie.

   

 3. GARDENA garandeert de eindgebruiker in overeenstemming met de volgende voorwaarden dat het product vrij is van materiaal- of fabricagefouten. Normale slijtage van onderdelen en componenten (zoals V-riemen, rotors, gloeilampen, luchtfilters, mesbevestigingsonderdelen, messen, turbines, tandriemen, bougies), visuele veranderingen, slijtageonderdelen en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de uitgebreide garantie.

 4. De onder deze garantie verleende services bestaan uit levering van een volledig functioneel vervangend product of gratis reparatie van het defecte product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze service is onderworpen aan naleving van de volgende bepalingen:

  • Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform de aanbevelingen in de bedieningshandleiding.

  • De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om het product te openen of repareren.

  • Voor het gebruik zijn alleen originele vervangings- en slijtonderdelen van GARDENA gebruikt.

  • Er is een kopie van het originele aankoopbewijs verstrekt.

   

 5. Deze garantie is beperkt tot vervanging of reparatie in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden. Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. De garantie vormt geen recht op het indienen van andere claims tegen ons als fabrikant, zoals voor schade. In het bijzonder geldt dat u geen recht op een vervangend product hebt terwijl uw product in reparatie is. Garantieservices houden geen verlenging van de garantieperiode voor het product in.

   

 6. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die zijn gekocht en gebruikt in de volgende landen:

  Lidstaten van de EU/landen van de EER, Verenigd Koninkrijk, Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Canada, China, Georgië, Hongkong, Israël, Japan, Kazachstan, Kirgizië, Malta, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Rusland, Zwitserland, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, VS, Oezbekistan.

  GARDENA biedt geen garantie voor producten die in andere landen zijn gekocht of gebruikt. GARDENA wordt vrijgesteld van zijn garantieverplichting als het voldoen aan de garantie zou resulteren in een schending van nationale of internationale regelgeving inzake buitenlandse handelswetgeving of van embargo's en/of andere sancties.

   

 7. Als u een garantieclaim indient, stuurt u het defecte product, een kopie van het originele aankoopbewijs en een beschrijving van de fout naar het onderstaande serviceadres; zorg ervoor dat u de verzendkosten hebt voldaan.

   

 8. De garantie valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Door deze forumkeuze verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft.