Bird's eye view on a lake with a forest

Sustainovate. Ons duurzaamheidsprogramma.

Onze ecologische voetafdruk

De kern van onze Sustainovate-strategie is een duidelijk commitment aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. We willen onze eerlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Als onderdeel van Sustainovate en daarbuiten hebben we doorlopende activiteiten en doelen om onze impact op het milieu en onze voetafdruk te analyseren en te verminderen.

Windmolen

Elektriciteit uitsluitend geleverd uit hernieuwbare energiebronnen

Begin 2021 hebben we het laatste gat gedicht en worden alle productie- en logistieke locaties van GARDENA uitsluitend voorzien van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

dronefoto bomen en water

Aanzienlijke vermindering van broeikasgassen

We hebben sinds 2015 een totale reductie van meer dan 65% bereikt voor onze gemeten Scope1- en Scope2-activiteiten. Een belangrijke bijdrage aan ons duurzaamheidsdoel: de vermindering van broeikasgassen in de vorm van koolstofequivalenten in onze operationele activiteiten.

verschillende kleuren kliko's

Afvalvermijding en recyclingquota op 96%

Vanaf het begin van onze maatregelen ter bescherming van het milieu, was dit een bijzonder aandachtspunt. We hebben ons quotum voor afvalvermijding en recycling van een al hoog niveau nog verder kunnen verhogen tot 94,4%. Met een doel van uiterlijk 96% in 2025.

1/3

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Net als bij milieuzaken zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn wij al lang betrokken bij sociale zaken. Van onze bedrijfstuin met bijenvolken tot betrokkenheid, zowel lokaal als wereldwijd, tot onze eigen medewerkerstevredenheid.

mensen in t-shirt van UNICEF

Samenwerking met UNICEF: "Every drop counts"

Voor World Water Day op 22 maart 2018, is GARDENA een langdurige samenwerking aangegaan met UNICEF onder het motto “Every drop counts”. Het doel van deze samenwerking is om in 2022 ruim 230.000 mensen toegang te geven tot schoon drinkwater.

mensen staan bij bord

Samenwerkingen op het gebied van maatschappelijke zaken

Wij werken al sinds de jaren '80 samen met werkplaatsen voor mensen met een beperking in de regio en hebben daar als opdrachtgever werkgelegenheid gecreëerd. Met ons project “Heuweg 7” werken mensen met een beperking en voormalig langdurig werklozen onder begeleiding samen in een assemblagefabriek. Elk jaar gaan onze stagiaires met onze samenwerkingspartners naar een sociale week voor speciale stages in een sociale faciliteit. Ook steunen we tal van vzw's en projecten in onze regio met giften in geld en in natura. Bijvoorbeeld het goede doel "Drachenkinder" van Radio 7, evenals "SOS-Kinderdörfer".

logo Healty Gardena

Gezondheid

Met “Healthy @ Gardena” bieden we een uitgebreid arboprogramma met tal van cursussen, seminars en campagnedagen. De medewerkers zijn regelmatig betrokken bij bloeddonatiecampagnes die in ons bedrijf plaatsvinden in samenwerking met het Duitse Rode Kruis. Daarnaast hebben op meerdere locaties al campagnes voor beenmergdonaties plaatsgevonden met een hoge participatiegraad.

De resultaten van ons jaarlijkse medewerkersonderzoek bevestigen de continu hoge medewerkerstevredenheid over GARDENA als werkgever.

Als het gaat om duurzaam tuinieren, is het tijd voor ReTh!nk.

rethink logo

Bij GARDENA streven we ernaar om je te helpen jouw tuindromen te realiseren. Door ons te abonneren op onze ReTh!nk-belofte, willen we tuinieren zo duurzaam mogelijk maken. Ontdek hoe we onze productontwikkeling, productie en toepassing ReTh!nken.

close-up bij op bloem

Het is tijd voor ReTh!nk

Ontdek wat duurzaamheid voor ons betekent en hoe wij bijdragen om van tuinieren de duurzame praktijk te maken die het zou moeten zijn.