Garantie

Gardena Manufacturing GmbH verleent op alle nieuwe originele GARDENA producten en reserve onderdelen een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum bij het verkooppunt, op voorwaarde dat de apparaten uitsluitend gebruikt worden voor privégebruik. Deze fabrieksgarantie is niet van toepassing op producten die tweedehands gekocht zijn.

Er geldt een verlengde garantie voor sommige producten, zoals:

  • Voor alle combisystem tuingereedschappen, kleingereedschappen en handmatig bediende snoeigereedschappen (snoeischaren, takkenscharen, heggenscharen en grasscharen) die vanaf 01/06/2005 nieuw bij een retailer binnen Europa zijn gekocht, geldt een garantieperiode van 25 jaar vanaf de aankoopdatum, mits de gereedschappen alleen voor privégebruik gebruikt zijn.
  • Voor geselecteerde artikelen binnen het Original GARDENA System, nieuw gekocht bij een retailer binnen Europa vanaf 01/01/2018, geldt een garantieperiode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum, mits de gereedschappen alleen voor privégebruik gebruikt zijn.

Uitgebreide garantievoorwaarden staan vermeld op de betreffende verkoopverpakking, in de gebruiksaanwijzing of op de GARDENA-website.

De garantie omvat alle belangrijke gebreken van het product, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.

De garantie wordt verleend door een volledig functioneel vervangend apparaat te leveren of door de gratis reparatie van het ingestuurde defecte apparaat; wij behouden ons het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Het apparaat is gebruikt voor het beoogde doel zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
  • Noch de koper, noch een derde partij heeft geprobeerd het apparaat te openen of te repareren
  • Voor het gebruik zijn uitsluitend originele GARDENA reserve-onderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen gebruikt
  • Tonen van de originele aankoopbon

Normale slijtage van onderdelen en componenten (zoals messen, mesbevestigingsonderdelen, turbines, lampen, V-riemen / getande riemen, impellers, luchtfilters, bougies), optische veranderingen, aan slijtage onderhevige onderdelen en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van de garantie.

Deze fabrieksgarantie is beperkt tot vervanging en reparatie van producten in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden. De fabrieksgarantie houdt geen recht in om andere claims tegen ons als fabrikant in te dienen, zoals voor schade. Deze fabrieksgarantie heeft uiteraard geen invloed op wettelijke en contractuele claims tegen de dealer / retailer.

De fabrieksgarantie valt onder de bevoegdheid van de Bondsrepubliek Duitsland.

In het geval van een garantieclaim stuurt u de defecte eenheid samen met een kopie van het aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem voldoende gefrankeerd aan ons serviceadres:

Toolbar Nederland
Van Rosenburgweg 106
6537 TM Nijmegen

Vergeet hierbij niet uw eigen contact- en adresgegevens te vermelden!