Hier vindt u de normen, voorschriften en verklaringen voor GARDENA-producten.

Quality - Environment - Energy

Our integrated quality, environmental and energy management is in accordance with the currently valid editions of the standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 certified.
Maintenance and development is carried out by an interdisciplinary team with the participation of the management. Our integrated management system is continuously optimised and confirmed through internal audits of all locations.
To maintain our certificates, the requirements of the standard are monitored annually in external audits by an accredited body.
When selecting our suppliers, all aspects of the standards are taken into account and evaluated accordingly in audits.

To the ISO certificates

CE-conformiteit GARDENA

Het GARDENA smartSystem beschikt over een CE-verklaring van overeenstemming. Dit garandeert dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Als u er meer over wilt lezen, download dan het document "CE-verklaring" voor elk GARDENA smartSystem-product onder "Download".

Als u meer CE-verklaringen nodig hebt, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon.

CE

Geluid en trillingen

Hieronder vindt u een overzicht van geluids- en trillingswaarden van alle GARDENA-producten.

REACH-verordening van de Europese Unie

REACH ("Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen") is een regelgevend kader voor chemische stoffen van de Europese Unie, dat op 1 juni 2007 in werking is getreden, met gefaseerde deadlines voor 2018.

Artikel 33. Mededeling van informatie over stoffen in producten.

GARDENA verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het European Chemical Agency worden geïdentificeerd als stoffen waarvoor een vergunning is vereist, vermeld in Bijlage XIV van REACH (de zogenoemde Candidate List), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (% w/w) in producten.    

Reach

Veiligheidsinformatiebladen

Hier vindt u alle beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor GARDENA-producten.

Naar de veiligheidsinformatiebladen

Datasheet ingrediënten

Naar datasheet ingrediënten

Hier kunt u de bestanden downloaden

Geluid en trillingen
No Image Available
Trilling
REACH-verordening van de EU
No Image Available
REACH artikel 33 verklaring
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Gateway
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Water Control
CE-verklaring
No Image Available
smart system - Sensor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE verklaring
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE markering
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V