vrouw met tuinslang in tuin
Realise your gardening dreams

10 gouden regels voor bewateren

Om te voorkomen dat je planten in de zomer hun kopjes laten hangen, hebben ze veel water nodig. Maar hoeveel en hoe vaak? En van boven of van beneden? Hier zijn wat slimme en behulpzame feiten over het bewateren van je planten.

Regel 1: Gelijkmatig vochtig houden

De meeste planten zijn afhankelijk van een gelijkmatige bevochtiging. Wanneer je ze iets laat uitdrogen voordat ze weer water krijgen, bevordert dat de wortelgroei.

Regel 2: Bewater minder vaak, maar wel steeds grondig

Voor bloembedden is een of twee keer bewateren per week meestal voldoende: beter minder vaak bewateren, maar met veel water, dan vaak bewateren met weinig water.

vrouw die planten water geeft

Regel 3: Sproei 's avonds laat of 's morgens vroeg

Als je sproeit op de vroege ochtend of late avond, wanneer de bodem is afgekoeld, verdampt er minder water dan als je overdag sproeit, wanneer de bodem warm is. De planten kunnen dan voldoende water opnemen voor de warmte van de volgende dag.

Regel 4: Zorg dat de blaadjes droog blijven

Natte blaadjes worden ziek. Wanneer ze 's nachts nat blijven, kan dat voor bladschimmel zorgen. Op blaadjes die in de zon nat worden gemaakt, ontstaan kleine brandplekken (het vergrootglaseffect van de waterdruppels).

man in de tuin en watercomputer op voorgrond

Regel 5: Geef de juiste hoeveelheid water

Goede bewatering betekent dat voldoende water de wortels bereikt. Bij te weinig water wordt alleen het oppervlak van de grond bevochtigd. Landbouwgewassen zijn bij uitstek afhankelijk van een gelijkmatig vochtige bodem tot aan de oogsttijd.

Regel 6: Geef grotere hoeveelheden water in gedeelten

Water heeft wat tijd nodig om in de bodem door te dringen. Om te vermijden dat het water ongebruikt wegloopt, is het beter een paar keer achter elkaar licht te sproeien.

man die planten water geeft

Regel 7: Sproei gericht, maar rond de planten

Als je altijd aan dezelfde kant van de wortels sproeit, leidt dit tot ongelijkmatige wortelgroei en daardoor ook tot slechtere opname van de voedingsstoffen in de bodem. Sproei daarom altijd rondom de plant en verspreid over het gehele gebied dat je bewatert.

Regel 8: Besproei - en wees zuinig met water

Sproei zo veel als nodig is en zo weinig als mogelijk is. Dit vereenvoudig je met een automatisch irrigatiesysteem met vochtsensor – in de bodem, op het balkon en op het gazon.

close-up gardena ecoline sproeibroes

Regel 9: Vermijd waterophoping

Water drukt de lucht weg uit de bodem. Hierdoor kunnen de wortels niet ademen. Zonder zuurstof verdrinken de wortelcellen.

Regel 10: Gebruik hoogwaardige tuinaarde met een hoog kleigehalte

Tuinaarde met een hoog kleigehalte houdt water beter en gelijkmatiger vast. Zorg tijdens natte zomers en in de winter voor goede waterafvoer om waterophoping te voorkomen.