Šeit ir atrodami standarti, noteikumi un deklarācijas attiecībā uz GARDENA produktiem.

CE atbilstība GARDENA

GARDENA Smart System ir CE atbilstības deklarācija. Tas nozīmē, ka produkti atbilst visām direktīvām, kas uz tiem attiecas. Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet dokumentu “CE deklarācija” katram GARDENA Smart System iproduktam sadaļā “Lejupielāde”.

Ja jums nepieciešamas papildu CE deklarācijas, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

CE

Troksnis un vibrācija

Zemāk ir norādītas akustikas un vibrācijas vērtības visiem GARDENA produktiem.

Eiropas Savienības REACH regula

REACH (“Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2006. gada 18. decembrī pieņemtā regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu”) ir Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz ķīmiskajām vielām, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā un kuru paredzēts pakāpeniski ieviest līdz 2018. gadam.

33. pants Informācijas paziņojums par vielām izstrādājumos.

GARDENA sniedz šādu informāciju par vielām, ko Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra identificējusi kā vielas, uz kurām attiecas REACH XIV pielikums (to vielu saraksts, kuras ar laiku iekļaut licencēšanas sarakstā), kuru koncentrācija pārsniedz 0,1 % no izstrādājuma masas.    

Reach

Drošības datu lapas

Šeit ir atrodamas visas šobrīd aktuālās drošības datu lapas par GARDENA produktiem.

Uz drošības datu lapām

Datu lapu sastāvdaļas

Skatīt vairāk

Lejupielādēt dokumentus zemāk

Toksnis un vibrācija
No Image Available
Vibrācija
ES REACH regula
No Image Available
REACH regulas 33. panta deklarācija
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Maršrutētājs
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Ūdens kontrole
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Sensors
CE declaration
No Image Available
Smart system - Spiediena sūknis
CE deklarācija
No Image Available
Smart system - Jauda
CE deklarācija
No Image Available
SmartSystem - Apūdeņošanas vadība
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Ūdens kontrole
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Apūdeņošanas vārsts 9V
CE deklarācija
No Image Available
Bluetooth - Vadības bloks 9V