Šeit ir atrodami standarti, noteikumi un deklarācijas attiecībā uz GARDENA produktiem.

CE atbilstība GARDENA

GARDENA viedajai sistēmai ir CE atbilstības deklarācija. Tas nozīmē, ka izstrādājumi atbilst visām direktīvām, kas uz tiem attiecas. Lai uzzinātu vairāk, lejupielādējiet dokumentu “CE deklarācija” katram GARDENA viedās sistēmas izstrādājumam sadaļā “Lejupielāde”.

Ja jums nepieciešamas papildu CE deklarācijas, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

CE

troksnis un vibrācija

Zemāk ir norādītas akustikas un vibrācijas vērtības visiem GARDENA izstrādājumiem.

Eiropas Savienības REACH regula

REACH (“Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2006. gada 18. decembrī pieņemtā regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu”) ir Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz ķīmiskajām vielām, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā un kuru paredzēts pakāpeniski ieviest līdz 2018. gadam.

33. pants Informācijas paziņojums par vielām izstrādājumos.

GARDENA sniedz šādu informāciju par vielām, ko Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra identificējusi kā vielas, uz kurām attiecas REACH XIV pielikums (to vielu saraksts, kuras ar laiku iekļaut licencēšanas sarakstā), kuru koncentrācija pārsniedz 0,1 % no izstrādājuma masas.    

Reach

Drošības datu lapas

Šeit ir atrodamas visas pieejamās drošības datu lapas par GARDENA izstrādājumiem.

Uz drošības datu lapām

Šeit jūs varat lejupielādēt failus

Toksnis un vibrācija
No Image Available
Vibrācija
ES REACH regula
No Image Available
REACH regulas 33. panta deklarācija
CE deklarācija
No Image Available
smartSystem - maršrutētājs
CE deklarācija
No Image Available
smartSystem - ūdens kontrole
CE deklarācija
No Image Available
smartSystem - sensors
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control