GARDENA sprinkleru sistēma dārzā

Drošība un noteikumi

Lūdzu, skatiet šeit GARDENA produktu drošības datu lapas, standartus, sertifikātus, noteikumus un deklarācijas.

Kvalitāte – Vide – Enerģija

Mūsu integrētā kvalitātes, vides un enerģijas pārvaldība ir saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem standartiem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 sertificētiem.

Uzturēšanu un attīstību veic starpdisciplināra komanda, piedaloties vadībai. Mūsu integrētā pārvaldības sistēma tiek nepārtraukti optimizēta un apstiprināta, veicot iekšējos auditus visās atrašanās vietās.

Lai saglabātu mūsu sertifikātus, standarta prasības katru gadu ārējās revīzijas uzrauga akreditēta iestāde.

Izvēloties mūsu piegādātājus, visi standartu aspekti tiek ņemti vērā un attiecīgi novērtēti auditos.

Eiropas Savienības REACH regula

REACH ("Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu") ir Eiropas Savienības ķimikāliju tiesiskais regulējums, kas stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā ar pakāpeniskiem termiņiem līdz 2018. gadam.

33. pantā. Informācijas paziņošana par vielām produktos.

GARDENA sniedz šādu informāciju par vielām, kuras Eiropas Ķimikāliju aģentūra ir identificējusi kā kandidātes REACH XIV pielikumam (tā sauktajam kandidātu sarakstam) un kuru koncentrācija izstrādājumos pārsniedz 0,1 % no masas.

REACH regulas 33. panta deklarācijai navigate_next
Tēvs un viņa divas jaunās meitas kopā dārzkopībā

ES Ekodizaina direktīva

Ražotāja deklarācija par Ekodizaina regulu elektromotoriem (ES) 2019/1781.

CE logotips

GARDENA atbilstība CE

Gardena produkti atbilst visām piemērojamajām prasībām un noteikumiem. CE deklarācijas vienmēr var atrast lietošanas instrukcijā.

GARDENA smart system atbilst CE deklarācijai. Tas nozīmē, ka produkti atbilst to direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Lai uzzinātu vairāk par to, lejupielādējiet "CE deklarācijas" dokumentu katram GARDENA smartSystem produktam zemāk.

Ja jums ir nepieciešamas papildu CE deklarācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

picture_as_pdf

11500 Dārza un kopšanas cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11501 Dārza un kopšanas cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11502 Dārza un kopšanas cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11510 Stādīšanas un augsnes cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11512 Stādīšanas un augsnes cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11513 Stādīšanas un augsnes cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11520 Instrumentu un koka cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11521 Instrumentu un koka cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11522 Instrumentu un koka cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

11530 Krūmmelleņu cimds

CE deklarācija

picture_as_pdf

11540 Griešanas un rožu cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

201, 202, 203 Stādīšanas un kopšanas cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

213, 214, 215 Instrumentu cimds

CE deklarācija

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Dārzkopība un augsnes cimdi

CE deklarācija

picture_as_pdf

Bluetooth - vadības bloks 9V

CE deklarācija

picture_as_pdf

9058, 9059 Dārza sūkņi Bluetooth

CE deklarācija

picture_as_pdf

9067, 9068 Spiediena tvertnes Bluetooth

CE deklarācija

picture_as_pdf

Smart system - Ūdens kontrole 19031

CE deklarācija

picture_as_pdf

PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

CE deklarācija

Jauna sieviete, kas klausās mūziku starp saviem istabas augiem

Akustika un vibrācijas

Šeit jūs atradīsiet kopsavilkumu par vibrācijas vērtībām saskaņā ar ES direktīvu "Vibrācija" (2002/

44/EG) attiecībā uz plaukstas un rokas vibrāciju, kā arī videi kaitīga trokšņa emisijām saskaņā ar ES direktīvu "Āra troksnis" (2000/14/EG). Vērtības var atrast kopā ar produktu.

folder_zip

Drošības informācijas lapa

Li-Ion baterijas

folder_zip

Litija bateriju testa kopsavilkums (UN 38.3.5)

Akumulatora lietojumprogrammas

picture_as_pdf

Litija bateriju testa kopsavilkums (UN 38.3.5)

Robotizētie zāles pļāvēji