Sustainovate - Mūsu ilgtspējības programma

Kā viens no Husqvarna grupas uzņēmumiem, arī GARDENA ir iesaistīta visas grupas ilgtspējības programmā “Sustainovate”, programmas stratēģa ir vērsta uz inovācijām, kas tuvina cilvēkus un dabu.
Balstoties uz zinātniski pārbaudītām atziņām, mēs esam izvirzījuši konkrētus mērķus attiecībā uz oglekļa emisiju, tā sauktos "uz zinātni balstītos mērķus".

 

Uzzināt vairāk par “Sustainovate” programmu un Husqvarna Group ilgtspējības atskaiti

Mūsu ietekme uz vidi

Mūsu Sustainovate stratēģijas pamatā ir skaidra apņemšanās ievērot Parīzes klimata nolīguma mērķus. Mēs vēlamies sniegt taisnīgu ieguldījumu oglekļa emisiju samazināšanā. Kā daļu no Sustainovate un ārpus tās mums ir izstrādātas pastāvīgas darbības un mērķi, lai analizētu un samazinātu mūsu ietekmi uz vidi un tajā atstātās pēdas.

Sociālā atbildība

Tāpat kā vides jomā, mēs apzināmies savus sociālos pienākumus un esam ilgstoši iesaistījušies sociālajās lietās. Sākot no mūsu uzņēmuma dārza ar bišu saimēm līdz iesaistei gan vietējā, gan pasaules mērogā, kā arī mūsu pašu darbinieku apmierinātībai.
GARDENA supports UNICEF

Partnerība ar UNICEF: katrs piliens ir svarīgs

Pasaules Ūdens dienā 2018. gada 22. martā GARDENA uzsāka ilgtermiņa partnerattiecības ar UNICEF ar moto “Katrs piliens ir svarīgs”. Šīs partnerības mērķis ir līdz 2022. gadam nodrošināt piekļuvi tīram dzeramajam ūdenim vairāk nekā 230 000 cilvēku.

Līdzdarbība sociālajā jomā

Kopš 80. gadiem mēs sadarbojamies ar darbnīcām cilvēkiem ar invaliditāti reģionā un esam šeit izveidojuši darba iespējas kā klientiem. Mūsu projektā “Heuweg 7” cilvēki ar invaliditāti un bijušie ilgstošie bezdarbnieki strādā kopā uzraudzībā montāžas rūpnīcā. Katru gadu mūsu mācekļi kopā ar mūsu sadarbības partneriem iesaistās sociālajā nedēļā ar īpaši izveidotām prakses vietām sociālajā vidē.
Mēs arī atbalstām daudzas bezpeļņas organizācijas un projektus mūsu reģionā ar naudas un cita veida ziedojumiem. Piemēram, ar labdarības akciju “Drachenkinder” no Radio 7, kā arī “SOS-Kinderdörfer”.
Cooperation
Icon Health and wellbeing

Veselība un labklājība

Ar programmu “Healthy @ Gardena” mēs piedāvājam visaptverošu arodveselības programmu ar daudziem kursiem, semināriem un kampaņu dienām. Darbinieki regulāri tiek iesaistīti asins donoru kampaņās, kas notiek mūsu uzņēmumā sadarbībā ar Vācijas Sarkano Krustu. Turklāt vairākās vietās jau ir notikušas kaulu smadzeņu ziedošanas kampaņas, kurās arī ir augsts līdzdalības līmenis.

Mūsu ikgadējās darbinieku aptaujas rezultāti apstiprina nepārtraukti augsto darbinieku apmierinātības līmeni ar GARDENA kā darba devēju.

Ja runa ir par ilgtspējīgu dārzkopību, ir pienācis laiks ReTh! Nk

Icon Rethink
Uzņēmumā GARDENA mēs cenšamies palīdzēt jums īstenot savus dārzkopības sapņus. Akceptējot mūsu ReTh! Nk apņemšanos, mēs vēlamies padarīt dārzkopību pēc iespējas ilgtspējīgāku. Uzziniet, kā ar ReTh! Nk mēs varam izstrādāt, ražot un lietot mūsu produktus.