Ražotāja standarta garantijas politika

Šī garantija, protams, neietekmē pastāvošās likumīgās tiesības vērst garantijas prasības pret izplatītāju/mazumtirgotāju.

(Pēdējo reizi atjaunota: 06/05/2021)


1. Uzņēmums GARDENA Manufacturing GmbH (turpmāk tekstā “GARDENA”) visiem jaunajiem oriģinālajiem GARDENA produktiem (turpmāk tekstā “produkti”) piešķir divu gadu garantiju, sākot ar datumu, kad veikts sākotnējais pirkums pie izplatītāja, saskaņā ar tālāk izklāstītajiem nosacījumiem, ja produkti ir izmantoti tikai privātai lietošanai, tas ir, nav izmantoti komerciālos vai profesionālos nolūkos, un ja ir pierādāms, ka defekts radies garantijas periodā, kā arī prasība ir pieteikta šajā garantijas periodā. Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma (turpmāk tekstā “garantija”) datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību. Šī garantija neattiecas uz iegādātajiem lietotajiem produktiem.  


2. GARDENA provides an extended warranty on the products listed below:

• Visiem jaunajiem Combisystem dārzkopības darbarīkiem, mazajiem darbarīkiem un manuālajiem griezējinstrumentiem (dārza grieznēm, zaru grieznēm, dzīvžogu šķērēm un zāles grieznēm), kuras izplatītājs ir pārdevis pēc 01.06.2005., ir 25 gadu garantija kopš pirkuma datuma, ja šie rīki tiek lietoti tikai personiskām vajadzībām. Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību.
• Noteiktām oriģinālajām GARDENA sistēmas precēm, kuras kā jaunas iegādātas no izplatītāja pēc 01.01.2018. un uz kuru iepakojuma ir atbilstošs marķējums, garantijas periods ir pieci gadi kopš pirkuma datuma, ja ierīces izmantotas tikai personiskām vajadzībām, tas ir, nav izmantotas komerciālos vai profesionālos nolūkos. Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību. 
Pagarinātā garantija ir norādīta uz atbilstošā tirdzniecības iepakojuma, lietotāja rokasgrāmatā vai GARDENA tīmekļa vietnē. Pagarinātā garantija neattiecas uz iegādātajiem lietotajiem produktiem.  

3. GARDENA garantē galapatērētājiem, ka produktam nav materiālu vai apstrādes defektu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem. Garantija neattiecas uz daļu un komponentu (piemēram, ķīļsiksnu, lāpstiņratu, spuldžu, gaisa filtru, asmeņu fiksējošo daļu, asmeņu, turbīnu, zobsiksnu, aizdedzes sveču) parasto nolietojumu un nodilumu, vizuālajām izmaiņām, nodilstošajām daļām un lietojamiem materiāliem.
 

4. Garantijas pakalpojumi tiek sniegti, piegādājot pilnībā darboties spējīgu aizstājošo produktu vai bez maksas saremontējot mums atsūtīto bojāto produktu; mēs paturam tiesības izvēlēties starp šīm iespējām. Uz šo pakalpojumu attiecas tālāk norādīto noteikumu izpilde. 
• Produkts ir lietots paredzētajam nolūkam saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem. 
• Ne lietotājs, ne kāda trešā puse nav mēģinājusi produktu atvērt vai remontēt. 
• Lietošanas laikā ir izmantotas tikai oriģinālās GARDENA rezerves daļas un nodilstošās daļas. 
• Ir iesniegta oriģinālā pirkuma apliecinājuma kopija. 


5. Šī garantija attiecas tikai uz aizstāšanu vai remontu saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Aizstātie produkti vai daļas pāriet mūsu īpašumā. Garantija nedod tiesības izvirzīt citas prasības pret mums kā pret ražotāju, piemēram, prasības attiecībā uz bojājumiem. Precīzāk sakot, jums nav tiesību saņemt aizstājošo produktu uz jūsu tehnikas remonta laiku. Garantijas pakalpojumi nepagarina un neatjauno attiecīgā produkta garantijas periodu. 


6. Šī garantija attiecas tikai uz produktiem, kas iegādāti un lietoti šādās valstīs: 

Albānija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, ASV, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, ES dalībvalstis/EEZ valstis, Gruzija, Honkonga, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kazahstāna, Ķīna, Kirgizstāna, Krievija, Malta, Moldova, Serbija, Šveice, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Ukraina, Urugvaja, Uzbekistāna, Ziemeļmaķedonija, Zviedrija.  

GARDENA nenodrošina garantiju produktiem, kas iegādāti vai lietoti citās valstīs. Uzņēmums GARDENA ir atbrīvots no garantijas saistībām, ja garantijas izpilde rada valsts vai starptautiskās tirdzniecības likumdošanas vai embargo un/vai citu sankciju pārkāpumu.  


7. Ja vēlaties pieteikt garantijas prasību, nogādājiet nefunkcionējošo produktu, pirkuma apliecinājuma kopiju un kļūmes aprakstu uz tuvāko Gardena servisa centru.
Informācija par visiem Gardena servisa centriem atrodama šeit: Meklēt setvisa centru
 

8. Garantiju regulē Latvijas Republikas tiesību akti, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Contracts for the International Sale of Goods — CISG). Šī jurisdikcijas izvēle nenozīmē, ka jums kā patērētājam tiek atņemta šo noteikumu piešķirtā aizsardzība, no kuras saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesību aktiem nedrīkst atkāpties līgumā.