Ražotāja pagarinātās garantijas noteikumi un nosacījumi robotizētajiem zāles pļāvējiem

(Pēdējo reizi atjaunota: 31/03/2021) 

 

Papildus 2 gadu ražotāja standarta garantijai (ražotāja standarta garantijas politika), ko nodrošina GARDENA Manufacturing GmbH (turpmāk tekstā “GARDENA”), varat pagarināt šo ražotāja standarta garantiju robotizēto zāles pļāvēju produktiem par 12 mēnešiem, tādējādi pagarinot garantijas laiku no 2 gadiem uz kopumā 3 gadiem.

Šī ražotāja pagarinātā garantija neattiecas uz akumulatoriem. Turklāt ir spēkā arī citi izslēgšanas gadījumi, kas norādīti tālāk sniegtajā II.2. klauzulā. 

Šī ražotāja pagarinātā garantija, protams, neietekmē pastāvošās likumīgās tiesības vērst garantijas prasības pret izplatītāju/mazumtirgotāju.


I. Prasības ražotāja pagarinātās garantijas izmantošanai 

Lai pagarinātu ražotāja garantiju, jums ir jāizveido klienta konts vietnē www.gardena.com/registracija un savā profilā trīs mēnešu laikā pēc iegādes datuma jāreģistrē iegādātais GARDENA produkts. Šis trīs mēnešu termiņš sākas ar datumu, kas norādīts uz oriģinālā pirkuma apliecinājuma. Tādēļ jums ir jāsaglabā pirkuma čeks kā šāds apliecinājums. Pēc produkta sekmīgas reģistrēšanas uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasta ziņojums. Arī šis e-pasta ziņojums būs nepieciešams kā apliecinājums, lai varētu pieteikt garantijas prasību, un jums tas būs jāizdrukā. 

II. Papildu nosacījumi/izslēgšanas gadījumi

Uz ražotāja pagarināto garantiju attiecas zemāk minētie papildu nosacījumi: 

1. Ražotāja pagarinātā garantija ir spēkā tikai tad, ja robotizētais zāles pļāvējs ir izmantots tikai privātai lietošanai, tas ir, nav izmantots komerciālos vai profesionālos nolūkos, un ja ir pierādāms, ka defekts radies garantijas periodā, kā arī prasība ir pieteikta šajā garantijas periodā. Tādēļ oriģinālā pirkuma apliecinājuma datums ir būtisks attiecībā uz jebkuru prasību. Šī ražotāja pagarinātā garantija neattiecas uz iegādātajiem lietotajiem produktiem. 

2. GARDENA garantē galapatērētājiem, ka produktam nav materiālu vai apstrādes defektu atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem. Garantija neattiecas uz daļu un komponentu (piemēram, ķīļsiksnu, lāpstiņratu, spuldžu, gaisa filtru, asmeņu fiksējošo daļu, asmeņu, turbīnu, zobsiksnu, aizdedzes sveču) parasto nolietojumu un nodilumu, vizuālajām izmaiņām, nodilstošajām daļām un lietojamiem materiāliem. 

3. Garantijas pakalpojumi tiek sniegti, piegādājot pilnībā darboties spējīgu aizstājošo produktu vai bez maksas saremontējot mums atsūtīto bojāto produktu; mēs paturam tiesības izvēlēties starp šīm iespējām. Uz šo pakalpojumu attiecas tālāk norādīto noteikumu izpilde: 
• Produkts ir lietots paredzētajam nolūkam saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem ieteikumiem. 
• Ne lietotājs, ne kāda trešā puse nav mēģinājusi produktu atvērt vai remontēt. 
• Lietošanas laikā ir izmantotas tikai oriģinālās GARDENA rezerves daļas un nodilstošās daļas. 
• Ir iesniegta oriģinālā pirkuma apliecinājuma un produkta reģistrācijas apstiprinājuma e-pasta ziņojuma kopija. 

4. Šī ražotāja pagarinātā garantija attiecas tikai uz aizstāšanu vai remontu saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Aizstātie produkti vai daļas pāriet mūsu īpašumā. Ražotāja pagarinātā garantija nedod tiesības pieteikt citas prasības pret mums kā pret ražotāju, piemēram, prasības attiecībā uz bojājumiem. Precīzāk sakot, jums nav tiesību saņemt aizstājošo produktu uz jūsu tehnikas remonta laiku. Garantijas pakalpojumi nepagarina un neatjauno attiecīgā produkta garantijas periodu.  


III. Ražotāja pagarinātās garantijas lietojuma tvērums 


Šī garantija attiecas tikai uz robotizēto zāles pļāvēju, kas iegādāts un lietots šādās valstīs: 

Albānija, Apvienotā Karaliste, Armēnija, ASV, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, ES dalībvalstis/EEZ valstis, Gruzija, Honkonga, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kazahstāna, Ķīna, Kirgizstāna, Krievija, Malta, Moldova, Serbija, Šveice, Tadžikistāna, Turcija, Turkmenistāna, Ukraina, Urugvaja, Uzbekistāna, Ziemeļmaķedonija, Zviedrija.  

GARDENA nenodrošina garantiju produktiem, kas iegādāti vai lietoti citās valstīs. Uzņēmums GARDENA ir atbrīvots no garantijas saistībām, ja garantijas izpilde rada valsts vai starptautiskās tirdzniecības likumdošanas vai embargo un/vai citu sankciju pārkāpumu.

 

IV. Garantijas prasības pieteikšana

Ja vēlaties pieteikt garantijas prasību, nogādājiet nefunkcionējošo produktu, pirkuma apliecinājuma kopiju un kļūmes aprakstu uz tuvāko Gardena servisa centru. Informāciju par visiem Gardena servisa centriem iespējamas atrast šeit: Meklēt servisa centru 

V. Piemērojamie tiesību akti

Ražotāja pagarināto garantiju regulē Latvijas Republikas tiesību akti, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Contracts for the International Sale of Goods — CISG). Šī jurisdikcijas izvēle nenozīmē, ka jums kā patērētājam tiek atņemta šo noteikumu piešķirtā aizsardzība, no kuras saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesību aktiem nedrīkst atkāpties līgumā.