KAMPAŅAS NOTEIKUMI

GARDENA Robotizēto zāles pļāvēju klāsts: APSKATĪT ŠEIT

 

Cienījamais pircēj,

Gadījumā, ja GARDENA robotizētais zāles pļāvējs (izņemot Sileno minimo 250 un Sileno minimo 500) tiek atgriezts "Klientu apmierinātības garantijas" kampaņas ietvaros, jāievēro sekojoši noteikumi:

1. Produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos komplektācijā esošos piederumus (ieskaitot visus piederumus, kurus paredzēts izmantot robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanai), tā kā tie ir produkta neatņemama sastāvdaļa, ko piegādājis pārdevējs;

2. Precīzi jāaizpilda zemāk esošo veidlapu un jāpievieno oriģinālo rēķinu, norādot, ka produkts ir iegādāts kampaņas laikā;

3. Jāiesniedz veidlapu pārdevējam, kurš pēc pārbaudes veikšanas atmaksās produkta iegādes cenu vai nepieciešamības gadījumā nosūtīs atgriezto preci pārbaudei uz autorizēto servisa centru atbilstoši punktam 2.4. turpmāk.

Noteikumi par piedalīšanos kampaņā "Klientu apmierinātības garantija"

1. VISPĀRĪGI

Šie noteikumi nosaka nosacījumus dalībai kampaņā "Klientu apmierinātības garantija”, kas attiecas uz Gardena robotizētajiem zāles pļāvējiem (izņemot Sileno minimo 250 un Sileno minimo 500) (turpmāk tekstā - "Kampaņa").  "Klientu apmierinātības garantija" nozīmē pircēja (definēts turpmāk) tiesības atgriezt nopirkto preci pilnvarotajam pārdevējam, no kura produkts tika iegādāts, un apmaiņā pārdevējs atgriež pircējam iegādes cenu, ja ir stājušies spēkā šajos noteikumos paredzētie nosacījumi. "Klientu apmierinātības garantijai" nav nekāda saistība ar garantiju par preces nevainojamu darbību.

1.1. Kampaņas dalībnieki var būt tikai fiziskas personas, kas prasības iesniegšanas dienā ir vecākas par 18 gadiem un kas ir Latvijas Republikas rezidenti (turpmāk tekstā - pircējs). Vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, kas pārdod Kampaņas produktus, nedrīkst piedalīties kampaņā, tāpat arī viņu darbinieki un / vai darbinieku ģimenes locekļi.

1.2. Viena un tā pati mājsaimniecība var iegādāties līdz diviem (2) Kampaņas produktiem, lai piedalītos Kampaņā, kur termins "mājsaimniecība" nozīmē vienu vai vairākas personas, kas dzīvo kopā vienā un tajā pašā adresē. Katru pirkuma apliecinājumu var iesniegt tikai vienu reizi.

1.3. Kampaņas piedāvājumu nevar kombinēt ar tirgotāja dāvanu kuponiem, piemaksām, citām piedāvātām priekšrocībām vai akcijām.

2. AKCIJAS IZPILDE

2.1. Kampaņa aptver visus Gardena robotizētos pļāvējus, (izņemot Sileno minimo 250 un Sileno minimo 500) proti, zāles pļāvējus ar produkta Nr. 966809301, 967168701, 967266207, 967209105, 967269507, 967270207, 967317505, 967317507, 967168905, 967168907, 967271107, 967271207, 967317605, 967317607, 967263907, 967350405, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307 (turpmāk tekstā "kampaņas produkts (-i)").

 

2.2. Kampaņa attiecas uz visiem kampaņas produktiem, (izņemot Sileno minimo 250 un Sileno minimo 500) ko iegādājušies iesaistītie pircēji laika posmā no 01.05.2021. līdz 30.06.2021. (turpmāk tekstā - "iegādes laiks") pie visiem autorizētajiem pārstāvjiem Latvijas Republikā, kas piedalās akcijā.

Kampaņa ilgst no 01.05.2021. līdz 30.06.2021. ieskaitot (turpmāk - kampaņas ilgums), kas ir pēdējā diena, kad var izmantojat tiesības uz pirkuma summas atmaksu.

2.3. Kampaņas norises laikā iesaistītie pircēji 30 dienu laikā no iegādes dienas var atgriezt iegādāto preci pārdevējam un saņemt kompensāciju pilnas pirkuma summas apjomā, ja ir stājušies spēkā šajos noteikumos minētie nosacījumi. Ja kampaņas norises 30 dienu perioda pēdējā diena ir diena, kad veikals nav atvērts, atmaksas termiņš beidzas nākamajā darba dienā.

2.4. Kampaņas produkta atgriešana pircējam jāveic sekojošā veidā:

• jāatgriež to veikalā, kur tas ir iegādāts, oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visus oriģinālos komplektācijā esošos piederumus (ieskaitot visus piederumus, kurus paredzēts izmantot robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanai), ciktāl tie ir produkta daļa;

• jāaizpilda Produkta atgriešanas veidlapa;

• jānodrošina pārdevējam oriģinālais rēķins, kurā ir skaidri norādīts, ka produkts ir iegādāts kampaņas laikā. Pircējs saglabā oriģinālo pirkuma apliecinošo dokumentu, ja vien viņš nepieprasa atmaksu. Šādā gadījumā pircējs nodod tirgotājam arī rēķina oriģinālu, un tirgotājs oriģinālā norāda, ka pirkuma cena tika atgriezta Kampaņas norises laikā.

Pārdevējs, kas pieņem atpakaļ Kampaņas produktu, rūpīgi pārskata produktu un, ja atgrieztais produkts ir tādā stāvoklī, kas nenorāda uz bojājumiem vai lietošanu neatbilstoši lietotāja rokasgrāmatas norādījumiem vai Kampaņas produkta izmantošanas mērķiem, Pārdevējs atgriež pircējam pilnu pirkuma iegādes summu, ieskaitot PVN, ko apliecina pircēja iesniegtais maksājuma pierādījums par šādas summas pilnīgu samaksu.

Ja tirgotājam ir pamatotas aizdomas, ka Kampaņas produkts ir lietots, neievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un/vai neatbilstoši paredzētajiem produkta izmantošanas mērķiem, produkts tiks nosūtīts uz autorizēto servisa centru*, t.i., klientam tiek ieteikts izmaksas uzņemties uz sava rēķina personīgi, kur preci sīkāk pārbauda autorizētā servisa centra darbinieks. Gadījumā, ja pārdevējs nosūta preci uz servisa centru, tad norāda to produkta atgriešanas veidlapā un atgriež veidlapu pircējam. Pārbaudes izmaksas pircējam nav jāmaksā.

Pilnvarotā autorizētā servisa centra darbinieka slēdziens ir galīgs un nav apstrīdams, un tas jāiesniedz rakstiski trīs (3) darba dienu laikā pēc Kampaņas produkta saņemšanas un sekojošas nosūtīšanas atpakaļ attiecīgajam pārdevējam. Ja autorizētā servisa centra darbinieki konstatē, ka pircējam ir tiesības uz kompensāciju, pārdevējam nekavējoties jāinformē viņu un nekavējoties jāatmaksā pilna pirkuma summa skaidrā naudā. Pretējā gadījumā pārdevējs iegādāto preci nosūta pircējam. Pircējam ir pienākums saņemt produktu no autorizētā servisa pārstāvja uz sava rēķina ne vēlāk kā astoņu (8) darba dienu laikā.

3. BEZMAKSAS UZSTĀDĪŠANAS PAKALPOJUMS

3.1. Bezmaksas uzstādīšanas pakalpojumu nodrošina tikai šeit norādītie Gardena un McCuloch autorizētie uzstādīšanas pakalpojumu sniedzēji, to saraksts ir pieejams arī tīmekļa vietnē www.gardena.com/lv/. Instalācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 50km attālumā no pakalpojumu sniedzēju atrašanās vietas.

3.2. Bezmaksas uzstādīšana ir paredzēta tikai maksimālajam kabeļa daudzumam, kas ietilpst robotizētā zāles pļāvēja komplektācijā. Papildu kabeļa un tā uzstādīšanas izmaksas, kā arī citus ar uzstādīšanu saistītus pakalpojumus (piemēram, uzstādīšanu uz ielu segumiem un tml.) ir jāsedz klientam, iepriekš saskaņojot šādu pakalpojumu izmaksas ar pakalpojumu sniedzēju.

3.3. Uzstādīšanas pakalpojums tiks nodrošināts 60 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas autorizētajam uzstādīšanas pakalpojuma sniedzējam. Nepieciešamās sekundārās uzstādīšanas korekcijas (ja tās nav saistītas ar pamata uzstādīšanas procesā pieļautām kļūdām) bezmaksas uzstādīšanas pakalpojumā neietilpst.

3.4. Kampaņa attiecas uz visiem kampaņas produktiem, (izņemot Sileno minimo 250 un Sileno minimo 500) ko iegādājušies iesaistītie pircēji laika posmā no 01.05.2021. līdz 30.06.2021. (turpmāk tekstā - "iegādes laiks") pie visiem autorizētajiem pārstāvjiem Latvijas Republikā, kas piedalās akcijā.

4. IZSLĒGŠANA NO KAMPAŅAS

4.1. Klienti nedrīkst piedalīties kampaņā, ja tie sniedz neprecīzu personisko informāciju un / vai mēģina vairākkārtīgi piedalīties šajā kampaņā kā šo nosacījumu subjekts.

4.2. Gadījumā, ja ir iemesls klienta izslēgšanai no akcijas, un šāds iemesls tiek konstatēts pēc pirkuma summas atmaksāšanas, Husqvarna Latvija ir tiesības pieprasīt atmaksātās summas vērtību.

5. DATU AIZSARDZĪBA

5.1. Pircējs ļauj Husqvarna Latvija izmantot brīvprātīgi sniegtos savus personīgos datus tikai Kampaņas veikšanas nolūkos un atbilstoši Husqvarna Latvija vadlīnijām datu aizsardzības un tai piemērojamo noteikumu jomai. Pārstāvji, kuriem pircējs sniedz savus personīgos datus, ir autorizēti tikai personas datu līgumiskajai apstrādei, savukārt datu kontrolētājs ir Husqvarna Latvija. Husqvarna Latvija neizplata un nenodod datus nevienai trešajai personai un saglabā tos ne ilgāk kā divpadsmit (12) mēnešus.

6. DAŽĀDI

6.1. Pamatotu iemeslu dēļ Husqvarna Latvija pēc saviem ieskatiem patur tiesības izdot publisku paziņojumu, kas tiek publicēts autorizēto kampaņā iesaistīto pārstāvniecību veikalos un vienlaicīgi tīmekļa vietnē www.gardena.com/lv/, lai pārtrauktu šo kampaņu vai grozītu tās noteikumus. Izmaiņas ir spēkā no to publicēšanas dienas.

6.2. Uz šiem noteikumiem attiecas Latvijas tiesību akti. Strīda gadījumā jurisdikcija ir Latvijas Republikas tiesai.

6.3. Par šo noteikumu interpretāciju ir atbildīga Husqvarna Latvija.

6.4. Šie noteikumi tiks publicēti tīmekļa vietnē www.gardena.com/lv/ visā akcijas norises laikā un tiks saglabāti vietnē vēl vismaz 30 dienas pēc Kampaņas beigām. Dokumentus, kas attiecas uz atgrieztajiem produktiem, patur Husqvarna Latvija atbilstoši piemērojamajiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem.

Beidzoties iepriekš minētajiem termiņiem, dokumenti tiks iznīcināti atbilstoši Husqvarna Latvija spēkā esošajiem noteikumiem par dokumentu apstrādi.

 

* Autorizēto GARDENA servisa centru saraksts:

Dalībnieks

Uzstādīšanas reģions

Telefons

SIA Manta

Rīgā un citur Latvijā

29414171

SIA MS PROJEKTI

Rīga (50km rādiusā), Madona (50km rādiusā)

28337060

AS INGRID D

Talsi (100km rādiuss)

20211712

SIA Krikers

Tukums (80km rādiuss)

29132856

SIA Antars

Carnikava (50km rādiuss)

29413762

SIA Haralds

Rīga un Kurzeme

27894146

SIA CR PRO

Rēzekne, Daugavpils, Preiļi (60 km rādiusā)

29131842

SIA GARFOR

Jēkabpils (150km rādiusā)

65231941

SIA Laukums

Cēsis (50km rādiuss)

29283995

SIA Laukums

Limbaži (50km rādiuss)

25663380

SIA RABL

Sigulda (50km rādiuss)

29434366

SIA KONGS

Rīga un citur Latvijā

26169557

SIA KONGS

Jelgava un citur Latvijā

28735703

SIA MANFREDS

Liepāja (50km rāduiss)

29234215

 

*GARDENA veikalu saraksts:

 

Tirdzniecības vieta

Pilsēta

Adrese

Telefons

Husqvarna veikals

Aizkraukle

Enerģētiķu iela 11

28375911

Husqvarna veikals

Aizpute

Jelgavas iela 19

63459078

Husqvarna veikals

Alūksne

Rūpniecības iela 2k

64381142

Husqvarna veikals

Balvi

Sporta iela 7

64522185

Husqvarna veikals

Bauska

Zaļā iela 7

63960484

Husqvarna veikals

Bauska

Plūdoņa iela 28

63960502

Husqvarna veikals

Carnikava

Atpūtas iela 1

67904823

Husqvarna veikals

Cēsis

Dzintara iela 2c

64120028

Husqvarna veikals

Dagda

Asūnes iela 6

65681414

Husqvarna veikals

Daugavpils

Stacijas iela 63

65422082

Husqvarna veikals

Daugavpils

Vienības iela 25

65422011

Husqvarna veikals

Daugavpils

Cietokšņa iela 70

29286261

Husqvarna veikals

Gulbene

Brīvības iela 97

64473298

Husqvarna veikals

Gulbene

Rīgas iela 23

26399481

Husqvarna veikals

Jelgava

Dobeles šoseja 4a

63029406

Husqvarna veikals

Jēkabpils

Brīvības iela 117

65235361

Husqvarna veikals

Jēkabpils

Zaļā iela 22e

65233255

Husqvarna veikals

Jūrmala

Ventspils šoseja 10

22020233

Husqvarna veikals

Kandava

Abavas iela 36B

63122254

Husqvarna veikals

Krāslava

Miesnieku iela 1

65622954

Husqvarna veikals

Kuldīga

Ganību iela 25/29

63323843

Husqvarna veikals

Lejasciems

"Silmalas"

64472039

Husqvarna veikals

Liepāja

Lauku iela 31/35

63486422

Husqvarna veikals

Liepāja

Brīvības iela 117

29101085

Husqvarna veikals

Liepāja

Zemnieku iela 32

63425439

Husqvarna veikals

Liepāja

Zemnieku iela 60

63481305

Husqvarna veikals

Limbaži

Sporta iela 5

64070995

Husqvarna veikals

Limbaži

Cēsu iela 31b

64064444

Husqvarna veikals

Ludza

Raiņa iela 2a

65781368

Husqvarna veikals

Madliena

"Tirdzniecības centrs"

65027776

Husqvarna veikals

Madona

Rīgas iela 26a

64860174

Husqvarna veikals

Madona

Raiņa iela 56

20008767

Husqvarna veikals

Ogre

Rīgas iela 98a

65071262

Husqvarna veikals

Preiļi

Brīvības iela 12

65322768

Husqvarna veikals

Rēzekne

Latgales iela 27

64622205

Husqvarna veikals

Rīga

Viskaļu iela 24

67385184

Husqvarna veikals

Rīga

Palmu iela 5a

67540775

Husqvarna veikals

Rīga

Ķekava , T/C A7

67305911

Husqvarna veikals

Rīga

Ganību dambis 29b

67383178

Husqvarna veikals

Rīga

Maskavas iela 446e

67845955

Husqvarna veikals

Rūjiena

Raiņa iela 43

64263708

Husqvarna veikals

Saldus

Avotu iela 4

63821256

Husqvarna veikals

Saldus

Celtnieku iela 5

63881838

Husqvarna veikals

Saulkrasti

Ainažu iela 38a

67951538

Husqvarna veikals

Sigulda

Vidzemes šos. 73

67705958

Husqvarna veikals

Smiltene

Dārza iela 36

64774564

Husqvarna veikals

Talsi

Kr.Valdemāra iela 128

29222466

Husqvarna veikals

Talsi

Jaunā iela 29

63291752

Husqvarna veikals

Tukums

Eksporta iela 6

63129433

Husqvarna veikals

Tukums

Zemītes iela 2a

29132856

Husqvarna veikals

Valmiera

Mūrmuižas iela 15

64220630

Husqvarna veikals

Valmiera

Lodes iela 1 a

29182413

Husqvarna veikals

Vecumnieki

Rīgas iela 15B

26367422

Husqvarna veikals

Ventspils

Mednieku iela 7

20158182

Ksenukai

Rīga

Maskavas iela 418a

66778876

Ksenukai

Rīga

Lucavsalas iela 3

66778876

Ksenukai

Rīga

Priedaines iela 37

66778876

Ksenukai

Rīga

Mazā Rencēnu iela 1

66778876

Depo

Rīga

K. Ulmaņa gatve 96

67064150

Depo

Daugavpils

Stacijas 129k

65457800

Depo

Rīga

Krasta 36

67142636

Depo

Rīga

Lubānas 150

67514355

Depo

Valmiera

Matīšu šos. 6

64250700

Depo

Rīga, Berģi

Siguldas šos. 6

67999000

Depo

Liepāja

Zemnieku 22

63483634

Depo

Rīga

Kurzemes pr. 3

 

 

 

 

Naudas atgriešanas noteikumi
Naudas atgriešanas noteikumi