Tyngende sne

Haveliv
Når for store mængder sne tynger træers og buskes grene ned, er det vigtigt at fjerne dem med jævne mellemrum. Hvorfor det er sådan, kan du læse her.
Selv om en hvid vinter er smuk, så kan store mængder sne også blive for meget for naturen. Især når sneen er våd, skal træernes grene og kviste i denne årstid holde til at bære en stor vægt.

Når det ved temperaturer omkring 0 grader celsius sner kraftigt og igennem længere tid, kan man se, hvordan grenene bliver stadig tungere og langsomt begynder at sænke sig. De kan ikke længere rette sig op ved egen kraft. Normalt indtager grene og kviste kun deres normale form igen, hvis sneen kun har ligget på dem i ganske kort tid. Men allerede efter flere timer er deres ved for det meste bøjet sådan, så det ikke længere retter sig ud af sig selv. Derfor er det nødvendigt at handle hurtig, så snart der samles store mængder sne på grene og kviste. Tag for eksempel en kost og ryst eller fej forsigtig sneen af grenene for at undgå at de knækker. Hvis det sner voldsomt, skal dette eventuelt gentages.

For store mængder sne på planter, der vokser i bede, eller som vokser meget tætte, skader i øvrigt ikke, men yder en ekstra beskyttelse mod kulden.