Renovering af plæner

Haveliv
Selv en hurtigløber kan forårsage brune pletter, hvor vedkommendes fødder har berørt plænen. Du kan normalt uden videre fjerne små fodaftryk fra børn ved at oprive plænen. Hullerne fyldes hurtigt med ny vækst, og du kan om nødvendigt blot så lidt flere græsfrø.
Du kan fjerne større brune områder med en spade, løsne jorden og transplantere noget af græsset. Det vil sandsynligvis ikke kunne betale sig at købe rullegræs for at udbedre dette problem. Tag blot et par kvadratcentimeter græs fra kanten, hvor ingen ser det. Større renoveringsarbejder i plænen – eller en omfattende omsåning – kan være nødvendig, hvis du bekæmper ukrudt. Det kræver imidlertid en større indsats.