Plante hindbær

Haveliv
Når du planter hindbær i din egen have, har du valget mellem to forskellige variationer: Hindbær, der høstes om sommeren og hindbær, der høstes om efteråret. I første omgang gælder for begge variationer: Hindbær bor oprindeligt i skoven. De har brug for en muldrig, fugtig jord og et sted i halvskyggen for at trives optimalt.
De er altså ikke velegnet til tørre og meget varme steder og heller ikke til tung og våd jord. Optimalt til dyrkning af hindbær er en muldrig og altid ensartet fugtig sandjord. Hvor disse jordforhold ikke er givet fra naturens side, kan du dyrke dine hindbær på hyppet jord. Vend først jorden og opret så 40 centimeter høje og 70 centimeter brede volde. Brug dertil en blanding af kompost, barkkompost, sand og ler (i et blandingsforhold på ca. 10:20:50:20).

Til hindbær, der høstes om sommeren, sættes for hver tre meter en støttepæl sådan, så den rager 1,5 meter op over volden. På hver pæl anbringes to 40 centimeter lange stykker liste på tværs af volden; en i henholdsvis 75 centimeters højde og en i pælens top. Plant hindbærplanterne på toppen af volden med 40 til 50 centimeter mellem planterne. Fastgør en ståltråd langs med hindbærvolden ovenpå listestykkerne med ståltrådskramper. Mellem disse fire ståltråd (to på hver side af dammen: en i 75 centimeters højde, den anden i 150 centimeters højde) lader du hindbærskuddene vokse. Skær de skud, der er høstet, ned til jorden og efterlad ca. ti til tolv af de nye skud pr. løbende meter, fjern de svageste.

Til hindbær, der høstes om efteråret, sættes planterne i en afstand på ca. 120 centimeter. Sæt fire, ca. 90 centimeter høje pæle rundt om hver plante. Der skal være 70 centimeter mellem pælene. Hindbærplanten skal stå i midten af det derved opståede kvadrat. På toppen af pælene rundt om planten fastgøres enten lister eller en ståltråd som støtte for de kommende hindbærskud. Ved hindbær, der høstes om efteråret, fjernes alle skud i jordhøjde i november efter høsten.

Tip: Bemærk det årlige tab af humus på grund af naturlig nedbrydning i hindbærbedet og tilsæt frisk kompost hvert forår. Som dækkemateriale kan du bruge staldgødning, hvis du har det. For en bedre vandtilførsel og frugtkvalitet i tørre år giver drypvanding af hindbærplanter god mening.