EM-Pumpe-007

Intelligent udnyttelse af regnvand til dine planter

Haveliv
Ud over vanding med ledningsvand, som kan blive meget dyr i længden, findes der også en mere økonomisk metode: Indsaml regnvand og brug det på intelligent måde til vanding af dine planter. Hver plante har brug for nok vand og næringsstoffer at vokse af, og den kan få begge dele gennem regnvandet.
I modsætning til kalkholdigt ledningsvand, som f.eks. kameliaer og rododendroner ikke kan tåle, kan du bruge regnvand til hele haven. Alt efter, hvor stor en flade der skal vandes, bruges mere eller mindre vand. En blomstereng bruger f.eks. betydelig mindre vand end en græsplæne.

Der findes forskellige muligheder for opsamling af det kostbare regnvand:
Du kan omdirigere tagvandet til en opsamlingsbeholder, f.eks. en regnvandstønde. Denne bør stå på et skyggefuldt sted og være dækket til. Vær opmærksom på, at beholderne løber over meget hurtigt, hvis ikke du bruger regnvandet til vanding af haven med jævne mellemrum.
En anden mulighed er en cisterne eller en septiktank, hvorfra du med en pumpe kan transportere vandet op igen.

Når du vander, bør du generelt være opmærksom på, at du ikke vander i middagssolens varme. Midt på dagen står solen højst på himlen og vandet fordamper meget hurtigt. Vand derfor hellere tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Planternes blade bør derved forblive forholdsvis tørre, da vand på bladene kan forårsage forbrændinger. Du bør desuden ikke vande dine planter for tit. Hvis der vandes mindre tit men til gengæld meget, slår planterne flere rødder, som forankres i dybere lag. På den måde bliver planterne mere modstandsdygtige overfor tørke.
Anzeige 01734-20-L-001-50cm-old.eps