Frugtmumier

Haveliv
Op til starten af november er de sidste blommesorter også væk fra træet. Fjern frugter, der måtte være tilbage på træet, efter at bladene er væk, da disse er inficeret af svampen Monilia fructigena. Infektionen har allerede fundet sted for flere måneder siden og afhænger generelt meget af vejret. Således virker de markante og hyppige skift imellem varme og fugt om foråret fremmende for infektionen af blommer og kræger med denne svamp.
Infektionen af frugterne kan finde sted når som helst i deres udvikling. Det kan endda ske fra blomstringen og fremad, hvis vejret er vådt. Skader på frugterne fungerer også som adgangsvej for svampen. Da frugtvolumenet på eksempelvis kræger tager betragteligt til, når farven begynder at ændre sig fra grøn til lilla, men frugtens skind samtidig bliver blødere, fører frugtvækst forud for høsten til, at frugtskindet strækkes. Således opstår der mikrorevner og en adgangsvej ind i frugten for svampen.
Det var så lidt om selve infektionen – men hvad kan man helt konkret gøre ved den?

Det absolut vigtigste er træhygiejne: Hvis du ikke fjerner de tilbageværende, tørrede såkaldte mumiefrugter nu, er de et stort hymenium eller sporedepot for infektion af dine frugter i det kommende år. Da svampesporerne også tilbringer vinteren på træets bark og så at sige bæres alle mulige steder hen af vinden, kan du også forsøge at reducere Monilia-infektionen det efterfølgende år med passende udtynding af træets krone. En kraftigt udtyndet krone på krægetræet betyder desuden, at både blade og frugter hurtigere kan tørre, når det har regnet. Alt, hvad der kan få træet og frugterne til at tørre hurtigere, er også med til at mindske styrken på den vejrrelaterede del af infektionen.

Derudover skal du kun benytte kvælstofgødning med forsigtighed og kun give træet den mængde, det faktisk har brug for. Kvælstofgødning reduceret til den nødvendige mængde er også med til at nedsætte Monilia-infektionens intensitet.

Tip: Det er i øjeblikket ikke muligt at bekæmpe "mumiefrugtsvampen" Monilia fructigena med kemiske midler – såkaldte fungicider. Kun Monilia laxa, der forekommer på sur-kirsebær og fører til døde skud, kan bekæmpes kemisk. Mumiefrugter på sur-kirsebærtræer (og i øvrigt også på æble- og pæretræer) er på den anden side også inficeret med Monilia fructigena præcis som krægetræerne, og du bør derfor også fjerne disse "tørre frugter" fra træet.