Tuotteen rekisteröimistä varten perustettavan ja käytettävän asiakastilin käyttöehdot (päivitetty viimeksi: 9.3.2021)

1. Yleinen

GARDENA Manufacturing GmbH:n, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Saksa, (jäljempänä "GARDENA" ja "me") määrittämien käyttöehtojen sovellettava versio on se versio, joka on voimassa tuotteen rekisteröimistä varten perustettavaa ja käytettävää henkilökohtaista käyttäjätiliä koskevan sopimuksen tekohetkellä (jäljempänä "Käyttöehdot").

GARDENA on Husqvarna Groupin tytäryhtiö. Asiakastilin ja palvelujen tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus rekisteröidä tuotteensa ja saada kokonaiskuva rekisteröidyistä tuotteistaan ja niihin liittyvistä palveluista.

Näistä käyttöohjeista poikkeavia käyttäjän ehtoja ei sovelleta.

2. Asiakastilin luomisen perusedellytykset

Asiakastilin luominen ja käyttäminen on ilmaista. Asiakastiliä ei ole pakko luoda, mutta se tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen.

Sinun on oltava vähintään 18 vuotta vanha, jotta voit luoda tilin.

Asiakastilillä voi olla käytettävissä myös maksullisia palveluja. Näihin palveluihin saatetaan soveltaa niiden omia käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä. Saat asiasta erillisen ilmoituksen kirjautuessasi tällaiseen palveluun.

Kun luot asiakastilin, hyväksyt, että sinulle luodaan henkilökohtainen tili. Asiakastilin ylläpitäjä on Husqvarna Group. Asiakastiliä luodessasi sinun on valittava käyttäjänimi (sähköpostiosoite) ja salasana. Käyttäjätunnus ja salasana eivät saa olla merkitykseltään haitallisia, loukkaavia, rotua tai etnistä alkuperää loukkaavia, avoimen seksuaalisia, halventavia, immateriaalioikeuksia loukkaavia tai yksityisyydensuojaa rikkovia.

Asiakastiliä luodessasi sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi, kansallisuutesi ja salasanasi. Tiliä luodessasi sitoudut antamaan vain paikkansa pitäviä (eli muun muassa ajantasaisia) tietoja. Kun olet antanut rekisteröitymistietosi, saat sähköpostitse vahvistusviestin, joka sisältää vahvistuslinkin. Viimeistele rekisteröityminen napsauttamalla vahvistuslinkkiä. Kun olet rekisteröitynyt, saat asiakastilin omilla kirjautumistiedoillasi. Sinulla on oikeus käyttää asiakastiliä näissä Käyttöehdoissa määritetyllä tavalla.

Tilisi on henkilökohtainen, etkä voi siirtää tiliäsi kolmansille osapuolille tai antaa kolmansien osapuolten käyttää asiakastiliäsi. Sinun velvollisuutenasi on suojata kirjautumistietojasi luvattomalta käytöltä. Salasana on vaihdettava säännöllisesti turvallisuussyistä. Jos uskot perustellusti, että jokin kolmas osapuoli on saanut pääsyn asiakastiliisi, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi. Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, keskeyttää pääsy asiakastilillesi, jos uskomme perustellusti, että jokin kolmas osapuoli on saanut luvattoman pääsyn asiakastilillesi.

Jos et ole kirjautunut asiakastilillesi moneen kuukauteen, pidätämme oikeuden lähettää sinulla sähköpostitse muistutusviestin ja kertoa että sinun on asiakastilisi säilyttämiseksi kirjauduttava asiakastilillesi tietyn ajan kuluessa sähköposti-ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos et kirjaudu asiakastilillesi tämän ajanjakson kuluessa, poistamme asiakastilisi käytöstä tai poistamme sen kokonaan ja ilmoitamme siitä sinulle sähköpostitse.

3. Henkilötietojen käsittely

Kun luot asiakastilin, sinua pyydetään antamaan joitakin tietoja itsestäsi. Lue tietosuojailmoituksemme ennen kuin käytät sivustoa. Tietosuojailmoituksemme on saatavissa seuraavasta osoitteesta: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/fi/privacy-notice/

4. Lisenssi

Edellyttäen, että hyväksyt nämä käyttöehdot ja noudatat niitä, GARDENA myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan lisenssin (jäljempänä "Lisenssi") asiakastilin ja sen oheispalvelujen käyttämiseen. Lisenssi myönnetään henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu kaupallista käyttöä varten. GARDENA ei myönnä sinulle tai kenellekään muulle henkilölle oikeutta kopioida tai muokata mitään asiakastilin avulla tarjottuja palveluita. Sinä tai kolmas osapuoli ette saa kehittää palveluita tai täydentää, purkaa tai takaisinmallintaa niitä ilman suostumustamme. Kaikenlaiset elektroniset hyökkäykset palveluja vastaan ovat kiellettyjä. Niitä ovat esimerkiksi virusten tai vakoiluohjelmien lähettäminen. Kaikki yritykset toimia näin loukkaavat GARDENAn oikeuksia. Jos loukkaat näitä rajoituksia tai muita tässä Kohdassa 3 tarkoitettuja rajoituksia, GARDENAlla on poikkeuksellisesti oikeus irtisanoa lisenssi ja Käyttöehdot ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi saatat saada syytteen tai joutua korvausvastuuseen.

Käyttöoikeus myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi. Lisenssi on voimassa, kunnes se irtisanotaan kohdan 8 mukaisesti. Sanottu ei vaikuta Saksan tekijänoikeuslain 69e pykälään.

5. Asiakastilin ja palvelujen käyttö; kolmansien osapuolten oikeudet

Saat käyttää vain sinulle näiden käyttöehtojen nojalla tarjottua asiakastiliä ja palveluita. Vakuutat ja sitoudut siihen, ettet käytä palveluja ja niiden sisältöä tavalla, joka

  1. on valheellista, harhaanjohtavaa, epärehellistä tai epätarkkaa
  2. edistää laitonta toimintaa tai kannustaa sellaiseen
  3. on rodullisesti tai etnisesti loukkaavaa ja/tai on jonkin vähemmistön (kuten kansallisuutta tai etnistä ryhmää) vastaista
  4. loukkaa kunniaa tai on muuten avoimen seksuaalista
  5. merkitsee hyökkäystä seksuaalista suuntautumista tai uskontoa kohtaan tai on jollakin muulla tavalla syrjivää
  6. on jotain henkilöä loukkaavaa tai vainoavaa
  7. on millään tavoin haitallista, loukkaavaa, herjaavaa tai laitonta tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä)
  8. on muuten ristiriidassa palvelujen käyttötarkoituksen tai näiden käyttöehtojen kanssa.

Käyttäjänä olet suoraan korvausvelvollinen kolmansille osapuolille heidän oikeuksiensa loukkaamisesta, josta olet vastuussa. Jos kolmannet osapuolet esittävät GARDENAa vastaan perusteltuja vaatimuksia tällaisen loukkauksen vuoksi, sinun on korvattava tämä GARDENAlle täysimääräisesti, ellet pysty osoittamaan, että et ole vastuussa menetykseen johtaneesta loukkauksesta.

6. Verkkomaksut ja pääsy

Olet vastuussa palvelujen käyttämiseen tarvittavan verkkoyhteyden suojaamisesta. Lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi tiedonsiirrosta. Me emme korvaa näitä kustannuksia. Lisäksi olet vastuussa palvelujen käsittelyyn ja käyttämiseen vaadittavien laitteistojen tai ohjelmistojen hankkimisesta ja ylläpitämisestä.

7. GARDENAn takuu ja vastuu

GARDENA pyrkii varmistamaan, että asiakastiliä voidaan käyttää mahdollisimman keskeytyksettä. Teknisistä syistä voit ehkä käyttää asiakastiliäsi vain ajallisten tai sisällöllisten rajoitusten mukaisesti tai ei lainkaan. Hyväksyt nimenomaisesti, että ohjelmistoa ei ole mahdollista kehittää siten, että toimintahäiriöt voidaan estää kaikissa mahdollisissa käyttötilanteissa. Emme voi taata, että huoltotyöt, päivitykset tai muut häiriöt (erityisesti tekniset ongelmat tai laitteiston tai ohjelmiston virheet) eivät vaikuta asiakastilin saatavuuteen tai keskeytä sitä.

Jos GARDENA tarjoaa näiden Käyttöehtojen mukaisia maksuttomia palveluja, GARDENA vastaa vain tahallisista rikkomuksista ja törkeästä huolimattomuudesta. Saksan siviililain (BGB) 523 ja 524 pykäliä sovelletaan vastaavasti aineellisiin ja oikeudellisiin virheisiin.

Lisäksi sovelletaan seuraavaa:

GARDENA on vastuussa tahallisista väärinkäytöksistä ja törkeästä huolimattomuudesta Saksan tuoteturvallisuuslain (Produkthaftungsgesetz) määräysten mukaisesti, tuottamukseen (tai huolimattomaan toimintaan) perustuvista kuolemantapauksista, henkilö- ja terveysvahingoista, vian petollisesta salaamisesta tai takuun antamisesta lakisääteisten määräysten mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin Saksan televiestintälain (TKG) 44a kohta (yleisön saatavilla olevien televiestintäpalvelujen tarjoajan vastuu) soveltuu.

GARDENAn vastuu rajoittuu tyypillisiin, ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, jotka aiheutuvat pelkästään olennaisen sopimusvelvoitteen huolimattomuudesta johtuvasta laiminlyönnistä. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttäminen on sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta välttämätöntä, joiden noudattamista sopimuskumppani voi tavanomaisesti odottaa ja joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen toteutumisen.

Kaikissa muissa tapauksissa GARDENA on vapautettu vastuusta. Jos GARDENAn vastuu suljetaan pois tai jos sitä rajoitetaan, sama soveltuu myös sen henkilöstön, työntekijöiden, alaisten, edustajien ja sen isännänvastuun alaisten tahojen henkilökohtaiseen vastuuseen.

8. Palvelujen irtisanominen

Voit poistaa asiakastilisi ja lopettaa palvelun käytön milloin tahansa. Voit tehdä niin ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa www.gardena.com/fi/yhteydenotto .Jos rikot näitä Käyttöehtoja olennaisesti tai olosuhteet ovat muulla tavalla poikkeukselliset, GARDENA pidättää itsellään oikeuden irtisanoa, lakisääteisiä määräyksiä noudattaen, näiden Käyttöehtojen aiheena olevan sopimuksen ja siten irtisanoa asiakastilisi ja pääsysi Palveluihin perustellusta syystä ilman ennakkovaroitusta.

9. Käyttöehtojen muutokset ja asiakastilin irtisanominen

GARDENA kehittää jatkuvasti innovaatioita voidakseen tarjota käyttäjille parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Siksi GARDENA pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ja ilmoittamatta syitä, ellei tämä ole sinun eli käyttäjän kannalta kohtuutonta. Toimintaperiaatteiden tai ominaisuuden muutoksia voivat olla esimerkiksi virheiden korjaukset ja toimintojen parannukset. GARDENA ilmoittaa sinulle Käyttöehtojen päivityksistä ja muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Jos et ilmaise vastustavasi uusia Käyttöehtoja neljän (4) viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, sinun katsotaan hyväksyneen muutetut Käyttöehdot. Jos vastustat niitä, käyttäjäsopimuksesi jatkuu vanhojen käyttöehtojen mukaisesti. GARDENA pidättää itsellään kuitenkin oikeuden irtisanoa käyttäjäsopimuksen, jos vastustat muutoksia. Kun GARDENA ilmoittaa sinulle Käyttöehtojen muutoksista, se ilmoittaa sinulle myös vastustusoikeudestasi ja vastustusajan merkityksestä.

Sinulla on oikeus peruuttaa asiakastilisi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Meillä on oikeus keskeyttää pääsysi asiakastilillesi välittömin vaikutuksin, jos meillä on syytä uskoa, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja. Lisäksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia asiakastilin tarjoamiseen tai keskeyttää tai lopettaa sen tarjoamisen väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta yksinomaisen harkintamme mukaisesti tai jos meitä vaaditaan tekemään niin lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään tällaisesta muutoksesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

10. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan pääasiassa Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä, mutta lisäksi kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä ja 11. huhtikuuta 1980 solmittua YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (kansainvälinen kauppalaki, CISG). Tämä lainvalintaa koskeva määräys ei merkitse, että menetät kuluttajana suojan, joka perustuu säännöksiin, joista ei asuinmaasi lainsäädännön mukaan voida poiketa sopimuksen perusteella.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on Palveluja koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa:

www.gardena.com/fi/yhteydenotto

Viimeisin muutos: 9.3.2021