Piškotke uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje na našem spletnem mestu. Če nadaljujete z brskanjem po našem spletnem mestu, se strinjate z uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več, si preberite

Okoljevarstvena politika

Okolje

GARDENA kot del skupine Husqvarna, v svojih proizvodnih obratih resno obravnava varstvo okolja. Zavedamo se, da se lahko varna prihodnost delovanja mnogih obratov dolgoročno ne zagotovi samo z dobičkom in rastjo, temveč tudi s sprejemanjem družbene odgovornosti. Zaradi tega je okoljevarstvena politika v naših proizvodnih obratih zelo pomembna. Celostno in trajnostno varstvo okolja pomeni za nas izpolnitev zakonskih zahtev po uradni dolžnosti ter vključitev okoljevarstvenih vidikov v pomembne operativne postopke in nenehno izboljšanje naših notranjih okoljevarstvenih ukrepov na vseh ravneh.

Naši zaposleni so bistvenega pomena za delovanje sistema okoljskega ravnanja. Zaradi tega dejavno sodelujejo ter so poučeni in usposobljeni. Pri naših vsakdanjih dejavnostih in odločitvah poskušamo uskladiti ekonomske vidike z okoljevarstvenimi, kadar koli je to mogoče in smotrno. Naš cilj je preprečevanje nepotrebnega škodljivega vpliva na okolje, pri čemer se osredotočamo na preventivno varstvo okolja.


Naše smernice

 • Učinkovito izrabljamo vse potrebne vire v skladu z načelom ekonomije recikliranja.
 • Če je mogoče, se poskušamo izogniti nastajanju izpustov, odpadnih materialov in nevarnih snovi oziroma so ti prisotni v kar najmanjši meri.
 • Redno beležimo in ocenjujemo tveganja in morebitne nevarnosti ter se jim poskušamo izogniti, če je to mogoče. Nevarnosti v nujnih primerih omejimo z načrti za ravnanje v nujnih primerih.
 • Pri določanju ključnih podatkov o okolju spremljamo naše največje okoljske vplive in tako omogočimo preglednejše izboljšave.
 • Javnost, upravne organe in naše pogodbene partnerje redno obveščamo o naši okoljevarstveni politiki. Z vzpostavitvijo takšnega odnosa (tudi z drugimi podjetji) lahko izmenjamo izkušnje in misli z drugimi.

Okoljevarstveni ukrepi

Primeri posebnih ukrepov za nenehne izboljšave varstva okolja:

 • Ukrepi za varčevanje z energijo, na primer zamenjava energetsko neučinkovitih naprav, uporaba energetsko učinkovitih računalnikov in monitorjev ter optimiziranje osvetlitve v proizvodnji in upravnih prostorih.
 • Številni ukrepi za zmanjšanje prevoznih potreb in posledično izpustov CO2, na primer z optimiziranjem prostora za nalaganje na tovornjakih.
 • Pravilno ločeno zbiranje odpadnih materialov, ki celo presega zakonske zahteve.
 • Vnovična uporaba embalaže pri prevozih znotraj proizvodnih obratov in med njimi, na primer uporaba plastičnih škatel z dolgo življenjsko dobo pri prevozih v proizvodnih obratih. Tako prihranimo kar nekaj ton kartona in plastičnih ovojev.
 • V tovarni Niederstotzingen smo lake, ki vsebujejo topila, nadomestili z laki na vodni osnovi. S tem ukrepom dosegamo le približno 50 % omejenih vrednosti, ki jih določa direktiva VOC, in prihranimo 10 ton topil na leto.

FSC®

Z oznako FSC za lesene izdelke skupina Husqvarna dokazuje svoje delovanje na področju trajnostnega upravljanja in še posebej pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi ter izpolnjevanja socialne, gospodarske in ekološke potrebe današnjih in prihodnjih generacij. Izdelki, na katere se nanaša ta skrb, so lesena držala combisystem in lesena držala Classic škarij za živo, blagovne znamke GARDENA.

Oznaka FSC se lahko uporablja le v povezavi z veljavnim certifikatom. Zato so bila poleg GARDENA Manufacturing GmbH, certificirana tudi druga podjetja skupine Husqvarna. Vpeljava sistema FSC je bil pomemben korak k izpolnitvi filozofije Husqvarna in GARDENA na poti k trajnostnemu upravljanju.

FSC pomeni Forest Stewardship Council. Ustanovljena je bila kot neprofitna organizacija po svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Riu de Janeiru leta 1992 . Poleg uvedbe certifikata FSC, je glavna naloga organizacije FSC določitev standardov. Poleg tega so za imetnike certifikata opredelili 10 načel, na podlagi naslednjih meril:

 • Prepoved spreminjanja gozdov in katerih koli naravnih živih bitij
 • Prepoved uporabe zelo nevarnih kemikalij
 • Zaščita pravic domorodcev in tujih delavcev
 • Skladnost z zakoni in določili mednarodnih pogodb

Vpletena prodajna podjetja skupine Husqvarna sistematično upoštevajo zgoraj navedena načela.