Ako pridávať objekty?

Otvorte ponuku objektov a kliknite na objekt, ktorý chcete pridať. Nájdete tu všetky objekty, ktoré môžete použiť pri navrhovaní záhrady. Sú rozdelené do troch typov objektov.

MyGarden

Tvarové objekty

Pomocou týchto objektov môžete umiestňovať plochy, napr. trávniky a verandy, pomocou ukotvovacích bodov.

MyGarden

Základné objekty

Objekty, ktoré do záhrady pridáte tak, že na ne kliknete a umiestnite ich na pracovnú plochu. Tieto objekty sa dajú zväčšovať, zmenšovať a otáčať.

Ako môžem kresliť pomocou tvarových objektov?

Kliknite na tvarový objekt v ponuke objektov, napríklad na betón. Kliknite, kde chcete začať s prvým rohom tejto plochy. Potom pokračujte kliknutím na ďalší roh. Medzi bodom 1 a 2 sa vytvorí rovná čiara. Takýmto spôsobom môžete naklikať plochu. Po skončení kliknite na zelenú značku na odsúhlasenie. Samozrejme, plochu môžete po jej umiestnení upravovať potiahnutím umiestnených bodov, pridávaním ďalších bodov alebo dokonca vytváraním zakrivených povrchov.


My Garden Shaped Objects

Ako môžem odstrániť objekty?

Objekty je možné odstrániť tak, že ich označíte, kliknete na ne pravým tlačidlom myši a vyberiete odstránenie. Objekt sa dá označiť a odstrániť aj stlačením klávesu backspace alebo delete na klávesnici.

MyGarden

Ako otáčať objekty?

Označte objekt. Podržaním kurzora myši v rohu objektu sa zobrazí ikona otáčania. Táto funkcia nie je možná v prípade tvarových a kreslených objektov.