Čo je to My Garden Studio?

My Garden Studio je flashová aplikácia, v ktorej si môžete nakresliť svoju záhradu, umiestniť zavlažovače, vytlačiť nákupný zoznam atď.

Aplikáciu My Garden Studio je možné používať iba ak máte nainštalovaný Flash Player.

MyGarden No Image Available
MyGarden

Čo znamenajú karty v hornej ponuke?

Horná ponuka má štyri karty, ktoré používateľovi umožňujú rôzne pohľady na jeho záhradu.

Výkres – tu môžete kresliť a plánovať svoju záhradu.

Plán zavlažovačov – tu môžete pomocou automatického umiestnenia zavlažovačov a potrubí naplánovať svoj zavlažovací systém.

Nákupný zoznam – tu si môžete pozrieť svoj nákupný zoznam odporúčaných produktov pre zavlažovací systém. Odtiaľto si môžete aj vytlačiť alebo stiahnuť schémy a pokyny na inštaláciu.

Garden Page (Stránka záhrady) – predstavuje prepojenie späť na stránku vašej záhrady na webovej stránke gardena.com. Odtiaľto môžete zdieľať svoju záhradu s priateľmi alebo spravovať viaceré záhrady.

Ako funguje ponuka objektov?

V ponuke objektov nájdete všetky objekty, pomocou ktorých si môžete nakresliť a naplánovať svoju záhradu. Niektoré z nich sú samotné objekty, ktoré môžete umiestniť na pracovnú plochu a meniť ich veľkosť a presúvať ich. Iné sú štetce, pomocou ktorých môžete kresliť prvky vo svojej záhrade, napr. štetec na vodu, pôdu alebo živý plot.
Objekty sú zatriedené do kategórií a podkategórií, aby sa vám ľahšie hľadali.

MyGarden
MyGarden

Čo sa skrýva pod tlačidlami pomôcok?

Obsahujú funkcie, ktoré sa často používajú, napríklad nápoveda, uloženie záhrady, odstránenie záhrady, späť a začať znova.

MyGarden

Ako funguje priblíženie a posúvanie?

Funkcie priblíženia/vzdialenia, posúvania a centrovania pracovnej plochy je možné nájsť vpravo hore.

Čo sú to vrstvy a ako fungujú?

Nachádza sa tu päť vrstiev, ktoré je možné zvýrazniť a skryť, aby sa vám záhrada ľahšie navrhovala:

Zavlažovače
Domy & budovy
Stromy & kríky
Mriežka
Povrchové plochy

MyGarden

Ako funguje mierka?

V pravej dolnej časti aplikácie sa nachádza mierka, ktorá vám pomôže presnejšie umiestňovať objekty. Môže byť uvedená buď v metroch, alebo stopách. Miery zodpovedajú mriežke.

MyGarden

Ako funguje mriežka?

Na povrchu výkresu sa nachádza mriežka, na ktorej každý štvorček predstavuje 1 štvorcový meter alebo 1 štvorcovú stopu podľa zvolenej mierky. Mriežku je možné skryť vypnutím vrstvy mriežky.

MyGarden

Ako funguje "Snap Mode"?

Funkcia "Snap Mode" v pravom dolnom rohu môže byť aktivovaná alebo deaktivovaná. Keď je aktivovaná, susedné objekty sa dajú spojiť. Môžete spojiť napríklad domy a balkóny, aby sa ľahšie kreslili.

MyGarden

Klávesové skratky

K dispozícii je niekoľko klávesov v kombinácii s kurzorom myši, pomocou ktorých si môžete zjednodušiť prácu s aplikáciou My Garden.

Ctrl + c = kopírovať objekt
Ctrl + v = prilepiť objekt
Ctrl + z = vrátiť späť poslednú zmenu
Ctrl + s = uložiť

Ak pri zmene veľkosti objektu podržíte kláves shift, objekt si zachová svoje proporcie.

Ak pri kreslení prvku podržíte kláves shift, nakreslíte rovné čiary.