Aktualizácia softvéru SILENO city / SILENO life / SILENO / SILENO+

Toto je aktualizácia softvéru, ktorá sa dá voľne stiahnuť pre všetky robotické kosačky SILENO. Odporúčame vám softvér vašej robotickej kosačky aktualizovať na najnovšiu verziu. Okrem nových funkcií obsahuje aj ďalšie optimalizácie pre spoľahlivú prevádzku.

Potrebujete iba počítač (PC alebo Mac), prístup na internet a USB kábel do tlačiarne (USB-A k USB-B; viď obrázok) a Torx T20.

Aktualizácia je jednoduchá a robí sa v niekoľkých krokoch. Vyžaduje stabilné internetové pripojenie.

Momentálne je podporovaný iba WIN 10 a macOS 10.10 (alebo novšie verzie).

Máte problém nájsť USB port na vašej kosačke SILENO? Pozrite sa sem:

SILENO, SILENO life, SILENO city

Na verziu Windows 10
Cables
Poznámka:
smart verzie našich robotických kosačiek sa majú aktualizovať prostredníctvom USB kábla. Aktualizácie prostredníctvom aplikácie smart (Flash Over The Air) iba prebliknú radio doskou vo vnútri modelov smart a nemajú vplyv na hlavnú dosku (hlavný softvér).

Ako nájsť verziu softvéru na robotickej kosačke:

“Settings” --> “General” --> “About”

Poznámky:

Poznámky:

Najnovšia verzia softvéru vám prináša nasledujúce zlepšenia a nové funkcie:

Marec 2020

Všetky modely SILENO

Rôzne optimalizácie, vďaka ktorým bude vaša robotická kosačka v rôznych situáciách pracovať ešte spoľahlivejšie.

SILENO city a SILENO life:

CorridorCut
Úzke pasáže od 60 cm medzi ohraničujúcimi vodičmi nie sú pre kosačku problém. Zvládne dokonca aj slepé uličky.
Je tu iba jedna požiadavka - v úzkej oblasti musí byť nainštalovaný vodiaci drôt.

Senzor mrazu
Kosenie premrznutej trávy trávnik poškodzuje. Pri aktivácii senzora mrazu, t. j. keď teplota klesne pod 5°C, kosačka nebude kosiť podľa plánu.

Sklon
Kosačky zvládnu sklon až 35 percent.

SILENO city:

Spot Cutting - kosenie na mieste
Táto funkcia sa skvele hodí na miesta, ktoré sa kosia menej často, ako sú napr. trávniky pod trampolínou.
Ak použijete túto funkciu, tak robotická kosačka kosí v špirále, aby posekala individuálne dané miesto s vyššou trávou.


SensorControl:
Robotická kosačka automaticky prispôsobí čas kosenia intenzite rastu trávy.

Jún 2020

- Opravená neobvyklá chyba, kedy sa robotická kosačka počas kosenia zastavila a otočila
- Rôzne optimalizácie, vďaka ktorým bude vaša robotická kosačka pracovať v rôznych situáciách ešte spoľahlivejšie
- Základná verzia pre niekoľko ďalších funkcií