Často kladené otázky

Tu môžete nájsť najčastejšie kladené otázky o robotickej kosačke.

Ako zistím, či je robotická kosačka vhodná pre moju záhradu?

Stačí skontrolovať špecifikácie výrobku a zistíte, či je pre vašu záhradu vhodná. Zistíte model robotickej kosačky GARDENA, kotrý vyhovuje vašej záhrade.

GARDENA R40Li:
  • Veľkosť plochy trávnika: maximálne 400 m² +/- 20 %
  • Sklon pracovnej oblasti: maximálne 25 %
  • Úzky prechod: minimálne 90 cm (od kábla po kábel)
GARDENA R70Li:
  • Veľkosť plochy trávnika: maximálne 700 m² +/- 20 %
  • Sklon pracovnej oblasti: maximálne 25 %
  • Úzky prechod: minimálne 60 cm (od kábla po kábel)

GARDENA SILENO+:
  • Veľkosť plochy trávnika: maximálne 1300 m² +/- 20 %
  • Sklon pracovnej oblasti: maximálne 35 %
  • Úzky prechod: minimálne 60 cm (od kábla po kábel)
Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu alebo si pozrite časť „Produkty“ na tejto webovej stránke.

Môžem používať robotickú kosačku GARDENA pre oddelené oblasti?

Ak pracovnú oblasť tvoria dve oddelené trávnaté plochy, kde sa robotická kosačka nemôže presunúť sama, je možné položiť káble do týchto oblastí. V tomto prípade si robotická kosačka vyžaduje ručný presun medzi hlavnou oblasťou a sekundárnymi oblasťami. Použite režim MAN a robotická kosačka bude kosiť, kým sa batéria nevybije. Na dobitie budete musieť robotickú kosačku zobrať do nabíjacej stanice sami.

Podrobné informácie o tomto postupe nájdete v návode na obsluhu.

Kde má byť umiestnená nabíjacia stanica?

Priestor pred nabíjacou stanicou je miesto s vysokou premávkou. Robotická kosačka by mala byť schopná vydať sa ktorýmkoľvek smerom a vrátiť sa do nabíjacej stanice z ktoréhokoľvek smeru. V prípade kosačky SILENO/SILENO+ je viac možností, kam môžete nabíjaciu stanicu umiestniť. Ďalšie informácie nájdete v časti „Inštalácia nabíjacej stanice pre robotickú kosačku GARDENA“ v návode na obsluhu.

Aké úzke môžu byť prechody pre robotickú kosačku GARDENA v mojej záhrade?

Je lepšie vyhnúť sa dlhým úzkym prechodom a plochám užším než 1,5 m. V opačnom prípade môže robotická kosačka kosiť prechod príliš dlho alebo tam môže uviaznuť.

Aké úzke môžu byť prechody (s dĺžkou približne 1 m) pre robotickú kosačku GARDENA v mojej záhrade?

To závisí od konkrétneho modelu robotickej kosačky. Model R40Li vyžaduje minimálnu šírku 90 cm medzi ohraničujúcimi káblami. Pre model R70Li a SILENO+ je minimálna šírka 60 cm medzi ohraničujúcimi káblami.