Garancija zadovoljstva

GARANCIJA ZADOVOLJSTVA

ZADOVOLJNI ALI POVRNEMO KUPNINO!

Naša obljuba: 
Odločite se za nakup katerega koli akumulatorskega stroja GARDENA serije 18V ali 40V. Če z njim ne boste zadovoljni, nam vrnite produkt v 14-ih dneh od datuma nakupa in vrnili vam bomo celotni strošek kupnine.

Akcija traja od 11. 5. 2020 do 12. 6. 2020.

Pravila sodelovanja v akciji “Garancija zadovoljstva”  

1. SPLOŠNO

Ta pravila določajo pogoje za sodelovanje v akciji »Garancija zadovoljstva«, katere predmet so naslednji izdelki: baterijski stroji, navedeni v točki 2.1 (v nadaljevanju akcija). »Garancija zadovoljstva« pomeni pravico kupca (kot je spodaj opredeljen), da vrne kupljeni izdelek pooblaščenemu trgovcu, pri katerem ga je kupil, le-ta pa mu v zameno vrne kupnino, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo ta pravila. »Garancija zadovoljstva« nima nobene zveze z garancijo za brezhibno delovanje stvari.

1.1 V akciji lahko sodelujejo vsi, ki kupijo izdelek GARDENA v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju kupec(ci)).

1.2. Vsak račun se lahko predloži samo enkrat.2. IZVEDBA AKCIJE

2.1 Akcija zajema naslednje kategorije izdelkov in izdelke (v nadaljevanju akcijski izdelek(ki)):
• GARDENA baterijski stroji 18V (št. artiklov: 5039, 9837, 9838, 8881, 8866, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878)
• GARDENA baterijski stroji 40V (št. artiklov: 5033, 5041, 9827, 9860, 9338, 9341, 5038)

2.2 Akcija velja za vse v točki 2.1 navedene akcijske izdelke, ki jih kupijo sodelujoči kupci v času trajanje akcije od 11. 05. 2020 do vključno 12. 06. 2020 (v nadaljevanju: čas nakupa) pri vseh bolje založenih pooblaščenih trgovcih v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v akciji.

Akcija traja od 11. 05. 2020 do vključno 12. 06. 2020 (v nadaljevanju: čas trajanja akcije), ki je zadnji dan za uveljavljanje pravice do vračila kupnine.

2.3 Sodelujoči kupci lahko v času trajanja akcije v roku 14 dni od datuma nakupa vrnejo kupljen akcijski izdelek in prejmejo povrnjeno celotno kupnino, v kolikor so izpolnjeni pogoji po teh pravilih. Za prvi dan se šteje naslednji dan po nakupu. Če je zadnji dan 14 dnevnega roka dan, ko prodajalna ni odprta, rok za vračilo kupnine poteče na prvi naslednji delovni dan.

2.4 Vračilo akcijskega izdelka kupec opravi tako, da
• ga vrne v prodajalno, v kateri ga je kupil, in sicer v originalni embalaži, vključno z vso dobavljeno originalno dodatno opremo, v kolikor je le-ta del izdelka
• trgovcu predloži originalni račun, iz katerega je razvidno, da je bil izdelek kupljen v času trajanja akcije. Trgovec originalni račun obdrži, razen če kupec zahteva njegovo vračilo. V takem primeru kupec izroči trgovcu tudi kopijo računa, trgovec pa na originalu označi, da je bila kupnina v akciji povrnjena.

Trgovec, ki vrnjen akcijski izdelek prevzame, opravi temeljit pregled izdelka in v kolikor je vrnjen izdelek v stanju, ki ne kaže uporabe v nasprotju z navodili oz. namenom akcijskega izdelka, trgovec kupcu vrne celotni znesek kupnine, vključno z DDV, ki je izkazan z računom, pod pogojem, da je bil tak znesek v celoti plačan.3. RAZNO

3.1 Husqvarna Austria GmbH lahko iz utemeljenih razlogov po svoji prosti presoji z javnim obvestilom, ki ga v svojih prodajalnah objavijo vsi sodelujoči pooblaščeni trgovci, hkrati pa je objavljeno na spletni strani www.gardena.com/si/garancijazadovoljstva akcijo predčasno zaključi ali spremeni ta pravila. Sprememba učinkuje z dnem objave.

3.2 Za ta pravila velja slovensko pravo. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

3.3 Ta pravila bodo objavljena na spletni strani www.gardena.com/si/garancijazadovoljstva ves čas trajanja akcije in še najmanj 14 dni po koncu akcije.

 

Husqvarna Austria GmbH
30. 04. 2020


*Pooblaščena servisa GARDENA:
Trgovina Lopa d.o.o., Kosarjeva 4,2000 Maribor, 02/2342582
Top nova d.o.o., Brodišče 22,1236 Trzin, 01/3204204 ali 01/3204205