Pogoji in določila podaljšane garancije proizvajalca za robotske kosilnice

(Nazadnje posodobljeno: 31. 3. 2021) 

 

GARDENA Manufacturing GmbH (v nadaljevanju "GARDENA") izdaja 2 letno standardno garancijo proizvajalca za robotske kosilnice (v skladu s standardnim pravilnikom o garanciji proizvajalca), katero lahko podaljšate za 12 mesecev, z 2 let na skupno 3 leta.

Baterije niso vključene v podaljšano garancijo proizvajalca. Uporabljajo se tudi druge izključitve, kot določeno v določbi II. 2., navedeni spodaj.

Poleg pravic, določenih v teh pogojih, ima končna stranka pravico do zakonskih pravic v primeru okvar. Te pravice se lahko uveljavljajo brezplačno in jih ti pogoji ne omejujejo.


I. Zahteve za podaljšano garancijo proizvajalca 

Če želite podaljšati garancijo proizvajalca, morate ustvariti uporabniški račun na spletni strani in kupljeni izdelek GARDENA v treh mesecih od datuma nakupa registrirati v svojem računu. Trimesečni rok je določen z datumom na originalnem dokazilu o nakupu, zato morate potrdilo shraniti kot dokazilo. Ko boste izdelek uspešno registrirali, bo na navedeni e-naslov poslano potrditveno e-sporočilo. E-sporočilo boste potrebovali kot dokazilo za uveljavljanje zahtevka v okviru garancije, pripraviti boste morali natisnjeno kopijo.

II. Dodatni pogoji/izključitve 

Za podaljšano garancijo proizvajalca veljajo naslednji dodatni pogoji:

1. 1. Podaljšana garancija proizvajalca bo veljavna le, če se robotska kosilnica uporablja izključno za zasebno uporabo, tj. ni bila uporabljena v komercialne ali profesionalne namene, in če se dokaže, da je do okvare prišlo v garancijskem obdobju, ter če je tudi zahtevek vložen v garancijskem obdobju. Datum na originalnem dokazilu o nakupu je zato ključnega pomena za vse zahtevke. Podaljšana garancija proizvajalca ne velja za rabljene izdelke.

2. 2. GARDENA končnemu uporabniku jamči, da izdelek ne vsebuje materialnih napak ali napak pri obdelavi. Običajna obraba delov in sestavnih delov (kot so klinasti jermeni, rotorji, žarnice, zračni filtri, pritrdilni deli rezil, rezila, turbine, zobati jermeni, svečke), vizualne spremembe, obrabni deli in potrošni material so izključeni iz podaljšane garancije.

3. Servisne storitve, ki jih krije garancija, so izpolnjene s predajo polno funkcionalnega nadomestnega izdelka ali z brezplačnim popravilom pokvarjenega izdelka, ki nam ga pošljete; pridržujemo si pravico do izbire med obema opcijama. Za servisno storitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Izdelek je uporabljen v skladu z namenom uporabe in v skladu s priporočili v uporabniškem priročniku.
• Kupec in druga oseba nista poskušala odpreti ali popraviti izdelka.
• Pri delu so bili uporabljeni samo originalni nadomestni in obrabni deli GARDENA.
• Kopija originalnega dokazila o nakupu in potrditveno e-sporočilo o registraciji izdelka sta bila poslana.

4. Podaljšana garancija proizvajalca je omejena na zamenjavo ali popravilo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji. Zamenjani izdelki ali deli postanejo naša last. Podaljšana garancija proizvajalca ne predstavlja pravice do vložitve drugih zahtevkov proti nam kot proizvajalcu, na primer za nastalo škodo. Še zlasti med popravilom izdelka niste upravičeni do prejema nadomestnega izdelka. Garancijske servisne storitve ne podaljšajo ali obnovijo garancijskega obdobja za izdelek. .III. Obseg uporabe podaljšane garancije proizvajalca 


Garancija velja izključno za robotske kosilnice kupljene in uporabljene v naslednjih državah:

Države članice EU/države EGP, Združeno kraljestvo, Albanija, Armenija, Avstralija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Kanada, Kitajska, Gruzija, Hongkong, Izrael, Japonska, Kazahstan, Kirgizistan, Malta, Moldavija, Nova Zelandija, Severna Makedonija, Rusija, Švica, Srbija, Južna Afrika, Južna Koreja, Tadžikistan, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Urugvaj, ZDA in Uzbekistan.

GARDENA ne ponuja garancije za izdelke, kupljene ali uporabljene v drugih državah. GARDENA v primeru, da bi izpolnjevanje garancije povzročilo kršitev nacionalnih ali mednarodnih predpisov zakonodaje o zunanji trgovini ali embargov in/ali drugih sankcij, odvezana garancijskih obveznosti.

 

IV. Uveljavljanje zahtevka v okviru garancije

Če uveljavljate zahtevek v okviru garancije, pošljite okvarjeni izdelek, kopijo originalnega dokazila o nakupu in opis napake na naslednji naslov za servis; stroški poštnine morajo biti pokriti:

ŽAK d.o.o., Brodišče 22, 1236 Trzin, gardena@zak-ljubljana.si;
TRGOVINA LOPA d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor, 02/ 234 25 82, 051 640 660, trgovina@lopa.si. 

V. Veljavna zakonodaja 

Podaljšano garancijo proizvajalca ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije, z izjemo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Ta izbira pristojnosti ne pomeni, da ste kot potrošnik prikrajšani za varstvo, ki vam ga zagotavljajo določbe, od katerih po pravu države, v kateri prebivate, ni mogoče odstopati s sporazumom.