Pogoji in določila podaljšane garancije proizvajalca za robotske kosilnice

(Zadnja posodobitev 30.08.2022)


GARDENA Manufacturing GmbH (v nadaljevanju "GARDENA") izdaja 2 letno standardno garancijo proizvajalca za robotske kosilnice (v skladu s standardnim pravilnikom o garanciji proizvajalca), katero lahko podaljšate za 12 mesecev, z 2 let na skupno 3 leta.

Baterije niso vključene v podaljšano garancijo proizvajalca. Uporabljajo se tudi druge izključitve, kot določeno v določbi II. 2., navedeni spodaj.

Poleg pravic, določenih v teh pogojih, ima končna stranka pravico do zakonskih pravic v primeru okvar. Te pravice se lahko uveljavljajo brezplačno in jih ti pogoji ne omejujejo.


I. Zahteve za podaljšano garancijo proizvajalca

Če želite podaljšati garancijo proizvajalca, morate ustvariti uporabniški račun na spletni strani in kupljeni izdelek GARDENA v treh mesecih od datuma nakupa registrirati v svojem računu. Trimesečni rok je določen z datumom na originalnem dokazilu o nakupu, zato morate potrdilo shraniti kot dokazilo. Ko boste izdelek uspešno registrirali, bo na navedeni e-naslov poslano potrditveno e-sporočilo. E-sporočilo boste potrebovali kot dokazilo za uveljavljanje zahtevka v okviru garancije, pripraviti boste morali natisnjeno kopijo.


II. Dodatni pogoji/izključitve
Za podaljšano garancijo proizvajalca veljajo naslednji dodatni pogoji:


1. Podaljšana garancija proizvajalca bo veljavna le, če se robotska kosilnica uporablja izključno za zasebno uporabo, tj. niso bili uporabljeni za namene poklicne ali pridobitne dejavnosti, in če je dokazano, da je do okvare prišlo v garancijskem roku, ter če je tudi zahtevek vložen v garancijskem roku (v nadaljevanju "garancija"). Datum na originalnem dokazilu oz. dobavnici, kadar je blago izročeno kasneje kot je datum izdaje računa (v nadaljevanju "datum začetka garancijskega roka") je zato ključnega pomena za vse zahtevke. Garancija ne velja za rabljene izdelke

Kjer tako predpisuje zakon, pripadajo pravice iz naslova garancije tudi osebam, ki izdelke uporabljajo za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. V takem primeru daje GARDENA enoletno garancijo od trenutka prvotnega nakupa pri prodajalcu (oz. od trenutka izročitve blaga, kjer tako predpisuje zakon), če je dokazano, da je do okvare prišlo v garancijskem roku, ter če je tudi zahtevek vložen v garancijskem roku.


2. GARDENA končnemu uporabniku jamči, da izdelek nima napak v materialu ali napak v izdelavi v skladu z naslednjimi pogoji. Običajna obraba delov in sestavnih delov (kot so klinasti jermeni, rotorji, žarnice, zračni filtri, pritrdilni deli rezil, rezila, turbine, zobati jermeni, svečke), vizualne spremembe, in potrošni material so izključeni iz podaljšane garancije.


3. Servisne storitve, ki jih krije garancija, so opravljene s predajo polno funkcionalnega novega nadomestnega izdelka ali z brezplačnim popravilom pokvarjenega izdelka, ki nam ga pošljete oz. dostavite na servis; pridržujemo si pravico do izbire med obema opcijama, ob upoštevanju zakonsko predpisanih rokov za popravilo. Za servisno storitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• Izdelek se je uporabljal v skladu z namenom uporabe in v skladu s priporočili v uporabniškem priročniku.
• Kupec ali druga oseba nista poskušala odpreti ali popraviti izdelka.
• Za oz. v izdelku so bili uporabljeni samo originalni nadomestni deli in potrošni material GARDENA.
• Kopija originalnega dokazila o nakupu in potrditveno e-sporočilo o registraciji izdelka sta bila poslana


4. Podaljšana garancija proizvajalca je omejena na zamenjavo ali popravilo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji. Zamenjani izdelki ali deli postanejo naša last. Garancija ne predstavlja pravice do vložitve drugih zahtevkov proti nam kot proizvajalcu, na primer za nastalo škodo in še zlasti med popravilom izdelka kupec ni upravičen do prejema nadomestnega izdelka. Garancijske servisne storitve ne podaljšajo ali obnovijo garancijskega roka za izdelek.


III. Obseg uporabe podaljšane garancije proizvajalca

Ta garancija velja po vsem svetu in velja izključno za
 robotske kosilnice.
GARDENA je v primeru, da bi izpolnjevanje garancije povzročilo kršitev nacionalnih ali mednarodnih predpisov zakonodaje o zunanji trgovini ali embargov in/ali drugih sankcij, odvezana garancijskih obveznosti.


IV. Uveljavljanje zahtevka v okviru garancije

Če uveljavljate zahtevek v okviru garancije, pošljite oz. dostavite okvarjeni izdelek, kopijo originalnega dokazila o nakupu in opis napake na naslednji naslov za servis:

ŽAK d.o.o., Brodišče 22, 1236 Trzin, gardena@zak-ljubljana.si;
TRGOVINA LOPA d.o.o., Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor, 02/ 234 25 82, 051 640 660, trgovina@lopa.si.


V. Veljavna zakonodaja

Podaljšano garancijo proizvajalca ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije, z izjemo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Ta izbira pristojnosti ne pomeni, da ste kot potrošnik prikrajšani za varstvo, ki vam ga zagotavljajo določbe, od katerih po pravu države, v kateri prebivate, ni mogoče odstopati s sporazumom.


GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
NEMČIJA