Hur lägger jag till objekt?

Öppna objektmenyn och klicka på objektet du vill lägga till. Här finns alla objekt som du kan använda för att designa din trädgård. Det finns tre olika slags objekt.

MyGarden

Formobjekt

Med dessa objekt kan du placera ut ytor som t.ex. gräsmattor och verandor med hjälp av förankringspunkter.

MyGarden

Penselobjekt

Med dessa objekt kan du rita objekt för hand med en pensel, t.ex. häckar, vatten, jord eller gångar.

MyGarden

Basobjekt

Objekt som du lägger till i trädgården genom att klicka på dem och placera ut dem med arbetsspaden. Dessa objekt kan du både rotera och ändra storlek på.

Hur kan jag rita genom att använda formobjekt?

Klicka på ett formobjekt i objektmenyn, t.ex. betong. Klicka på det ställe där du vill börja med det första hörnet av fältet. Fortsätt sedan genom att klicka på nästa hörn. En rak linje bildas mellan punkt 1 och 2. På det här sättet klickas ett fält på plats. Klicka på den gröna kryssmarkeringen när du är klar. Naturligtvis kan du justera fältet efter att det har kommit på plats. Det gör du genom att dra i de utplacerade prickarna, lägga till fler punkter eller till och med skapa svängda ytor.

MyGarden

Hur kan jag rita genom att använda penselobjekt?

Klicka på ett penselobjekt i objektmenyn, t.ex. häck. Klicka och håll ned knappen där du vill att häcken ska börja. Håll knappen nedtryckt och dra med musmarkören. Du kan också välja mellan olika penselstorlekar i objektmenyn.

MyGarden

Hur justerar jag objekt?

Klicka på det ritade objektet för att välja det. Du kan sedan klicka och dra runt objektet i ritfältet. Du kan också ändra storleken på objektet genom att dra ut hörnen. Observera att storleken på vissa objekt ändras proportionerligt.

Hur tar jag bort objekt?

Du kan ta bort objekt genom att markera dem, högerklicka och välja radera. Du kan också markera ett objekt och ta bort det genom att trycka på backstegstangenten eller Delete-tangenten på tangentbordet.

MyGarden

Hur roterar jag objekt?

Markera objektet. Håll musmarkören i objektets hörn för att visa roteringsikonen. Observera att detta inte fungerar med formobjekt eller penselobjekt.