EM-Garten-051-48cm

Gör trädgården vacker med stenar

Garden Life
Stenar har fascinerat människan i tusentals år. Det som en gång i tiden användes för att tillverka stenverktyg och uppföra stora stenbyggnader används nuförtiden som byggnadsmaterial inomhus och utomhus, i konstverk, som smycken eller som avgränsare. Med stenar kan du utforma trädgården som du vill, eftersom de finns i alla möjliga storlekar, former, färger och typer och kan användas på många olika sätt. Här ger vi några tips om hur du skapar vackra blickfång av stenar.

Trädgårdsanläggning

Stenpartier är särskilt lämpliga för sluttande områden. Här kan stenarna lagra värme över hela ytan och avge värmen kontinuerligt till omgivande växter. (Stenar passar också utmärkt längs trädgårdsgångar och på altaner.)
Ta bort cirka 30 cm jord och alla rötter för att förhindra att ogräs tar sig igenom senare. Det borttagna materialet blandas med krossad sten och sand och fylls upp till 25 cm. För att slippa att vatten blir kvar och för att ge ett stabilt underlag för de tunga stenarna ska du lägga på ett översta gruslager. För ytterligare skydd mot sork kan du lägga hönsnät mellan blandningen med krossad sten och det övre gruset.

Stenar

Ett stenparti får sin charm genom att det ser ut att ha skapats av en slump. Av detta skäl ska du inte använda olika sorters sten utan bara stenar av samma typ. Sandsten, basalt och granit är mycket lämpligt för kalkskyende växter. Kalksten och travertin fungerar bra med växter som gillar kalk. Lägg stenarna med den större ytan nedåt. Försök att efterlikna naturen. Detta betyder att större stenar ska placeras långt ned i sluttningen, ovanpå varandra och djupt inbäddade mellan små stenar. Fyll i alla håligheter mellan stenarna med ett dräneringslager med grus eller sand för att förhindra kvarstående vatten och för att hålla stenarna på plats.
Förutom det här är det inte mycket du behöver tänka på när du använder stenar. Använd helt enkelt din fantasi och arrangera växterna därefter!

Växter

Växter som tycker om torra och soliga förhållanden passar särskilt väl. Några exempel är timjan, trift, blåklocka och edelweiss men också träd som buxbom och bergtall. Använd lågväxande växter för annars kan stenpartiet verka överfyllt. Växterna planteras på lämpliga ställen.
Fråga den lokala trädgårdsbutiken efter lämpliga växter och vilka krav de ställer.

Skötsel

Under det första året måste du vattna växterna regelbundet eftersom de ännu inte har fått stora rotsystem. Från och med det andra året behöver växterna i stort sett inget vatten alls förutom under långa och varma torrperioder. Tack vare att du har anlagt trädgården på rätt sätt kommer du nästan helt att slippa ogräs.