EM-Blumenfond-006-40cm

Gödsla med magnesium

Trädgårdsliv
Magnesium är förutom kväve, fosfor och kalium det viktigaste växtnäringsämnet. Magnesium har rent av en central betydelse eftersom det är ett oersättligt byggmaterial för växternas klorofyll. Det spelar en avgörande roll i fotosyntesen.
Magnesium förekommer fritt i trädgårdsjorden. I mindre utsträckning på lätt, sandig och sur jord än på jordar med hög eller medelhög andel lera. Magnesiumbrist är därför särskilt vanligt på lätta och sura jordar. Dessutom frigörs årligen cirka 4 till 8 gram magnesium per kvadratmeter trädgårdsjord och förs bort av nederbörd och bevattning samt av att växterna suger upp magnesium från marken tillsammans med näringen.

Under tillväxtfasen och under torra perioder är växternas behov av magnesium som störst. Här kommer även kalium in i bilden eftersom den är en motpart till magnesium i jorden: Både kaliumöverskott i marken och kraftig kaliumgödsling kan leda till att tillgänglighet av magnesium i trädgårdsjorden minskar. Växter som utsätts för magnesiumbrist kan man känna igen på att bladen eller barren får en ljusare färg: Bladen gulnar från mitten mellan bladnerverna som förblir gröna.

Dett går snabbt att åtgärda med bladgödsel på magnesiumsulfat, även kallat bittersalt. Detta bittersalt löser man upp i vatten enligt tillverkarens anvisning och fördelar det på den drabbade växten, exempelvis en gran, med en trädgårdsspruta. Den här proceduren upprepar man sedan varannan till var tredje vecka. Därefter stabiliserar man jordens syravärde (pH-värde) till 5,5 med hjälp av kalk. Till sist kan man genomföra en kompletteringsgödsling med magnesium, enklast går det med en tillsats av bittersalt (100 till 200 gram/kvadratmeter).

För att förebygga magnesiumbrist rekommenderas en årlig grundgödsling med 50 till 100 gram bittersalt per kvadratmeter – för lättare jordar den större mängden och för lerjordar den mindre. Om jorden är välbalanserad räcker det ofta om man tillsätter kalk-, multi- eller fullgödsel, som innehåller magnesium.

Tips: För närmare information om jorden i din trädgård behöver extra tillsats av magnesium och annan växtnäring får du genom en jordanalys som erbjuds av olika trädgårdscenter och plantskolor.