Aktualizacja oprogramowania SILENO

Dostępna jest bezpłatna aktualizacja oprogramowania dla wszystkich robotów koszących SILENO. Zalecamy zaktualizowanie urządzenia do najnowszej wersji. Oprócz nowych funkcji aktualizacja zawiera optymalizacje zapewniające niezawodną pracę.
Wersja Windows 10
Cables

Jak to działa

Najnowsza wersja software

Uwaga:

Roboty koszące w wersji smart należy również zaktualizować za pomocą kabla USB. Aktualizacje za pośrednictwem aplikacji (Flash Over The Air) flashują płytę radiową wewnątrz modeli smart i nie mają wpływu na płytę główną (oprogramowanie główne).

Jak sprawdzić wersję oprogramowania:

Ustawienia --> Ogólne --> Informacja o kosiarce