HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15B
03-371 Warszawa
Tel.: +48 (22) 330 96 00
Fax: +48 (22) 330 96 35

Serwis Centralny
Telefon: (22) 330 96 30
Fax: (22) 814 36 76
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie Wydz. Gospodarczy
KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 17 584 500 zł

Prezes zarządu: Burke Terence
Członkowie zarządu: Endress Hans-Joachim, Broberg Niklas

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z tą stroną skontaktuj się z gardena@husqvarna.com.pl