Jak mogę automatycznie rozmieścić zraszacze?

Po kliknięciu zakładki Plan nawadniania w górnym menu pokaże się opcja automatycznego rozmieszczania zraszaczy.

W obu przypadkach zraszacze są rozmieszczane w ogrodzie zgodnie z pewnymi zasadami. Można później zmodyfikować ich położenie, aby je lepiej dostosować do własnych potrzeb. Więcej informacji na temat zraszaczy i ich rozmieszczenia znajduje się w naszych broszurach.

MyGarden

Czy mogę ręcznie rozmieścić zraszacze?

Nowe zraszacze można dodać do rysunku, przeciągając je z menu obiektów. Można wybrać między zraszaczami T, S, wahadłowymi i Aqua Contour.

MyGarden

Jak regulować zraszacze?

Zraszacze można regulować na wiele sposobów, np. wybierając ich położenie, kąt zraszania czy zasięg. Wybierz i dostosuj ustawienia zraszacza po jego zaznaczeniu.

MyGarden

Jak dodać przyłącze wody?

W menu obiektów znajduje się przyłącze wody. Należy je umieścić tam, gdzie w Twoim domu znajduje się przyłącze wody. Wskaż ewentualne inne przyłącza wody, jakie masz je w ogrodzie.

Po przeciągnięciu przyłącza wody na obszar roboczy pojawi się menu. Pozwala ono na modyfikację ustawień i opcji, aby dopasować je do własnych potrzeb. W następnej sekcji znajduje się więcej informacji na temat tych ustawień.

MyGarden

Jak mogę się dowiedzieć, w jaki sposób dostosować ustawienia mojego przyłącza wody?

Przepływ

Regulacja przepływu wody umożliwia ustawienie czasu potrzebnego do napełnienia wiadra o pojemności 10 l. Wpisz liczbę sekund potrzebnych do napełnienia 10-litrowego wiadra w polu przepływu wody.

Liczba rur

Funkcja liczby rur pozwala na ustawienie liczby rur/kanałów Twojego przyłącza wody: 1-6.

Automatyczne sterowanie

Twoje życie będzie znacznie prostsze, jeśli wybierzesz opcję sterownika nawadniania oraz czujnika wilgotności gleby lub czujnika deszczu.

Można również dodać przedłużacz, jeśli chcemy powiększyć obszar zraszania.

Więcej informacji o tych produktach znajdziesz tutaj.
MyGarden

Jak automatycznie rozmieścić orurowanie?

Ostatnim krokiem przy planowaniu systemu zraszania jest zwykle podłączenie zraszaczy do przyłącza wody. Można to zrobić automatycznie lub ręcznie.

W pierwszej kolejności należy umieścić przyłącze wody w ogrodzie. (Patrz sekcja dotycząca przyłącza wody powyżej).

Jeśli wolisz zrobić to automatycznie, wystarczy nacisnąć przycisk „Podłącz swoje zraszacze”. Później możesz je ręcznie dopasować, jeśli nie odpowiada Ci rozmieszczenie automatyczne.

MyGarden

Jak manualnie rozmieścić orurowanie?

1. Wybierz obiekt „Rura” w menu obiektów.
2. Najpierw kliknij „Przyłącze wody”.
3. Kliknij pierwszy zraszacz, który chcesz podłączyć.
4. Następnie kliknij kolejny, aż do podłączenia wszystkich zraszaczy. Aby zakończyć, kliknij znacznik zatwierdzenia.
Zauważ, że zraszacze T i S nie mogą być podłączone do tego samego systemu rur. Jeśli Twój plan zawiera zarówno zraszacze T, jak i S, musisz poprowadzić dwa oddzielne systemy rur z przyłącza wody.
5. Wszystkie zraszacze zostały podłączone do przyłącza wody, jeśli zmienią kolor z przezroczystego białego na niebieski.

MyGarden

Co oznacza T i S na rysunku?

Oto dwa typy zraszaczy używane przy automatycznym rozmieszczaniu zraszaczy. Nie mogą one zostać użyte w jednym systemie rur.

Dowiedz się więcej na ten temat na stronie systemu nawadniania.
MyGarden

Czy mogę dodać zraszacze Aqua Contour?

Tak, można dodać zraszacze Aqua Contour do systemu, wybierając je ręcznie z menu obiektów.

MyGarden

Czy mogę dodać zraszacze typu wahadłowego?

Tak, można dodać zraszacze typu wahadłowego do systemu, wybierając je ręcznie z menu obiektów.

MyGarden